Historisk vandring på Veøya med Brit Solli

Dato: 23. juli 2023 - 23. juli 2023
Sted: Veøya

Veøya - historisk vandring med Brit Solli!

Bli med på en historisk vandring sammen med den som kjenner Veøyas hemmeligheter best av alle: Brit Solli fra Molde.  
Hun er professor i middelalderarkeologi ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. 

Det er gjort mange spennende funn på øya. Så sent som i 2006 ble det avdekket et kaianlegg fra 1200-tallet i Nordvågen! Brit Solli vil blant annet fortelle om funnene av en spesiell gullring og en merkelig gjenstand, muligens en spillebrikke. Du får høre om smieområdet og kjøpstedet på Veøya. På vandringen vil du blant annet se tuftene av tidligere bygårder. Det blir også orientert om datering og funn av de tidligste kristne gravsteder i Norge. Leidangsnausta nede i Bondevika har en spennende historie du får høre mer om på turen. Brit Solli vil også fortelle om de nye undersøkelsene som er gjort på øya de siste årene.

Foto av Brit Solli: Kjartan Prøven Hauglid

Historisk vandring, besøk i kirke og prestegard:
Veøya har en spennende historie, og vi forteller om ulike arkeologiske funn og historiske hendelser. Mulighet for å besøke den unike steinkirka fra 1100-tallet og prestegarden.

MER INFO OG BILLETTER: Billetter