Det sanselige 1700-tallet

Dato: 20. Jun 2024 - 1. Sep 2024
Tid: 11:00
Sted: Krona, Skiftende utstilling

En utstilling om 1700-tallets mennesker og samfunn

Utstillingen «Det sanselige 1700-tallet» er det nærmeste vi kan komme en tidsmaskin. Den gir publikum mulighet til å oppleve og reflektere over hvordan folk som levde gjennom 1700-tallet opplevde sine omgivelser. 

For å sette utstillingen i ett større perspektiv er de satt i sammenheng med tidlig globalisering, sjøveis handel og de norske regionenes særtrekk.

 

Utgangspunktet for utstillingen er prosjektet "Historiske toll- og skipsanløpslister". Prosjektet gjør varelister og skipsanløpslister fra norske tollprotokoller tilgjengelig for publikum og forskere. Listene viser hvilke varer og skip som gikk ut og inn av de norske havnene. Slik gir de også et innblikk i hva folk holdt på med, hvilke varer de kunne kjøpe i butikken, samt hvilke land og steder de hadde et aktivt forhold til. Ved Romsdalsmuseet har vi slike lister for Molde Tollsted fra 1700-tallet. 

De viktigste innførselsvarene til Vestlandet var korn fra Østersjølandene og Danmark. Fra Nederland kom særlig tidlige industrivarer som gryter og redskap, samt  nere varer som tobakk og kaffe fra Nederland. Fra sør i Europa kom vin, frukt og oljer.

                                                                         

Ladestedet Molde hadde gjentatte ganger søkt myndighetene i hovedstaden København om fulle handelsrettigheter, slik at befolkingen kunne få handle fritt med utenlandske skip. I juni 1742 bifalt kongen forslaget, i tråd med tidens økonomisk-liberale politikk. Stiftamtmannen i Trondheim fikk i  oppgave å komme med forslag til et «beqvemt vaaben og segl». Den 29. juni 1742 skrev kong Kristian 6. til Danmark-Norge under på privilegiebrevet som gav Molde bystatus. Med fri handel som fulgte med bystatusen, ble Molde en viktig havn for import - noe toll-listene fra den tiden vitner om. Utstillingen byr derfor på et generelt innblikk i 1700-tallet i Norge, men også glimt fra datidens Molde og omegn. I museets magasiner skjuler seg skatter fra 1700-tallet - utstillingen gir mulighet til å se en del av disse - her er møbler, instrumenter, tekstiler og en hel rekke gjenstander fra tidsepoken, som nå da blir å se i utstillingen. 

Åpning vil være torsdag 20. juni på Krona - les mer her: Utstillingsåpning

Vel møtt!