Utstillingsåpning - FOTOGRAF BIRKELAND – fra den høyeste fjelltind til det smaleste kråp

Dato: 2. juni 2022 - 2. juni 2022
Tid: 19:00
Sted: Krona, Skiftende utstilling

Det er 155 år siden Erik Birkeland (1841-1921) begynte som fotograf i Molde, en familiebedrift som gjennom fem generasjoner skulle bli en av Norges aller eldste fotovirksomheter. Denne utstillingen baserer seg i hovedsak om bilder som er tatt av tredje generasjon Birkeland, Erling Birkeland (1898-1972) som var Eriks barnebarn. Men man kommer ikke utenom å dra noen tråder tilbake til starten da Birkeland etablerte seg i Molde. 

Med Erling Birkelands inntreden i firmaet begynte en ny tid på mange måter. Han hadde vært en ivrig friluftsmann helt fra guttedagene og etter hvert kom han også inn i klatresporten. Ikke en eneste fjelltind i Romsdal skulle være ubesteget og med seg på tur hadde han kameraet, men det var i utgangspunktet ikke fotograf han hadde tenkt å bli.  Da Erling var konfirmert i 1914 stod han klar for å ta steget ut i verden som førstereisgutt og bli sjømann som sin far Kasper. Skjebnen ville det sånn at første verdenskrig brøt ut og gutten ble anbefalt å bli hjemme. Krigen varte og rakk og i mellomtiden gikk Erling i lære hos sin bestefar Erik og onkel Elis og i tillegg fikk han god erfaring hos en annen fotograf i Molde, Alfred Groven. Han slo fra seg ideen om et liv på sjøen, forble i Molde og innen fotofaget. Fjellene ble foreviget mang en gang og motivene ble populære. Han glemte heller ikke å ta bilder av byen eller ta seg av den daglige portrettfotograferingen.

Aase Birkeland (1936-1984), en av Erlings døtre, satset sin framtid på forretningen og etter handelsutdannelsen gjennomgikk hun fotograflinjen på Oslo Yrkesskole. I 1962 trådte hun inn som medeier i firmaet. I 1970 trakk Erling Birkeland seg tilbake som disponent og overlot ledelsen til sin datter Aase og hennes mann, fotografmester Alf A. Sæter (1935-). Erling døde i 1972 og inntil da hadde det gjennom 105 år alltid vært en fotograf E. Birkeland i Molde. Først Erik, så Eliseus og Erling, men med Aase skulle navnetradisjonen endre seg.  Aase ble fjerde generasjon driver og Alf A. som faglig leder ble firmaet drevet videre i ei tid hvor det var en enorm
utvikling på fotofronten. Fargefoto hadde kommet for å bli og kunden kunne nå velge og vrake i mange ulike kameraer og utstyr. Ved Aases bortgang i 1984, hadde allerede hennes sønn Alf-Erik begynt i firmaet. 

Alf-Erik Birkeland (1963-) som femte generasjon, tok over forretningen etter sin mor og far og fotograferingen hadde nå blitt digital. Alf-Erik var den som geleidet kundene inn i jungelen av digitale fotoapparater, linser, filtre, blitzer og selvfremkallingsautomater. Han holdt firmaet gående fram til 2019 da det ble erklært konkurs. Da var E. Birkeland A/S den siste spesialforretningen for foto i Molde. 

Et ønske fra familien Birkeland var at Romsdalsmuseet skulle få arve fotoarkivet og det ønsket ble oppfylt etter nedleggelsen i 2019. Et fantastisk fotomateriale fra flere generasjoner blir dermed godt ivaretatt i museets magasin. Men en slik gave forplikter - det skal komme allmennheten til gode og ikke gjemmes i arkivene. Derfor har vi laget en stor foto-utstilling i sommer. Utstillingen viser et stort utvalg bilder, primært bilder fanget av Erling Birkelands kamera - med motiver de fleste voksne fra området vil dra kjensel på. 

Velkommen til åpning av utstillingen torsdag 2.juni kl. 19.00 i Krona!

Fotografier i utvalg fra perioden 1920-1970
2. juni – 30. oktober 2022