Vil du vite mer om å være frivillig på Holmarka?

Dato: 21. mars 2023 - 21. mars 2023
Tid: 17.00 - 17.30
Sted: HOLMARKA BESØKSGÅRD, ROMSDALSMUSEET

Holmarkas Venner søker flere frivillige for drift av Holmarka Besøksgård.

Har du lyst til å bli med på dyrestell og gårdsdrift ?

Kom innom oss for mer info om hva vi driver med!

Mandag 20.3 kl 17.00 eller tirsdag 21.3 kl 17.00. Velkommen innom!