Romsdalsmuseet og The Kavli Foundation i California signerte samarbeidsavtale

Romsdalsmuseet og The Kavli Foundation samarbeider om å utvikle Fred Kavli Science Center/Fred Kavli kunnskapssenter i Eresfjord, Norge. 

Kavli Foundation og Romsdalsmuseet formaliserte i dag samarbeidet om å utvikle Fred Kavli Science Center/Fred Kavli kunnskapssenter i Eresfjord, Norge. I en virtuell seremoni 17. desember 2020 undertegnet de to organisasjonene en avtale om at Romsdalsmuseet skal drive og administrere det kommende senteret på vegne av den amerikansk-baserte The Kavli Foundation.

Fred Kavli Science Center/Fred Kavli kunnskapssenter (tidligere Kavli Moen Gard) er familiegården og fødestedet til Fred Kavli, en norsk-amerikansk, fysiker, gründer og grunnlegger av The Kavli Foundation. I tråd med hans verdier og ønsker er Fred Kavli kunnskapssenters visjon å pleie nysgjerrighet og lidenskap for vitenskap i det lokale, nasjonale og internasjonale samfunnet, og å fremme bevissthet om kulturarven Fred Kavli og andre fra denne regionen i Norge har bidratt til i samfunnet.

Fra Los Angeles, deltok Robert W. Conn, president og administrerende direktør i The Kavli Foundation virtuelt, for å feire denne viktige anledningen sammen med styreleder for Romsdalsmuseet, Anders Talleraas, samt kolleger og innbedte gjester ved museets hovedkvarter i Molde.

«Fred Kavli hadde en dyp forståelse for vitenskap og natur, og tilskrev sin kjærlighet for disse to områdene til stedet der han vokste opp i Norge. Så det er passende at Fred Kavli Science Center/Fred Kavli kunnskapssenter er etablert på familiens gård og tar utgangspunkt i oppdraget til stiftelsen han opprettet for 20 år siden: å fremme vitenskap til fordel for menneskeheten», sa Bob Conn. «Som vår partner for Fred Kavli Science Center/Fred Kavli kunnskapssenter, bringer Romsdalsmuseet med seg komplementær kunnskap om kultur og kulturhistorie og en årelang erfaring med vellykkede programmer som vil bringe vitenskap og samfunn sammen. Gjennom deres ledelse tror vi senteret vil ha stor betydning lokalt og internasjonalt.»

Programmene og aktivitetene som tilbys ved Fred Kavli Science Center/Fred Kavli kunnskapssenter vil sette søkelys på vitenskap, utdanning, innovasjon og entreprenørskap. Senterets tilbud vil være skreddersydd for forskere, lærere, studenter, kulturarbeidere og det vitenskapelig interesserte publikum.

Fred Kavli Science Center/Fred Kavli kunnskapssenter åpner offisielt i 2021, og tilbyr foruten et tilrettelagt tilbud for målgruppene, moderne konferansesal, møterom og spise- og overnattingstilbud. Senteret ligger en times kjøretur fra Molde, Norge. Det vil også omfatte fasiliteter for vitenskapelige og forskningsbaserte utstillinger og aktiviteter, som integrerer lokale kulturelle, historiske og naturbaserte tilbud.

Fra Romsdalsmuseet i Molde kommenterte styreleder for Romsdalsmuseet, Anders Talleraas, samarbeidet på vegne av museet:

«Jeg vil uttrykke stor glede og stolthet når vi nå kan formalisere og feire partnerskapet mellom Kavli-stiftelsen og Romsdalsmuseet. Dette har vært et veldig fruktbart samarbeid, drevet av optimisme og entusiasme fra begge sider.

Samarbeidet vårt gir spennende nye muligheter for Romsdalsmuseet. Vi ser frem til å utvikle Fred Kavli Science Center/Fred Kavli kunnskapssenter i nært samarbeid med The Kavli Foundation. Og vi takker for tilliten stiftelsen har vist Romsdalsmuseet gjennom denne operasjonelle avtalen.»

Om Fred Kavli Science Center Partnere

Kavli Foundation, med hovedkontor i Los Angeles, California, er dedikert til å fremme vitenskap til fordel for menneskeheten, fremme offentlig forståelse av vitenskapelig forskning og støtte forskere og deres arbeid. Stiftelsens oppdrag er iverksatt gjennom et internasjonalt program av Kavli forskningsinstitutter, initiativer og symposier innen astrofysikk, nanovitenskap, nevrovitenskap og teoretisk fysikk, samt den toårig tildelte Kavli-prisen og et program for vitenskap som engasjerer det interesserte publikum.

Stiftelsen eier Fred Kavli Center/Fred Kavli kunnskapssenter (tidligere Kavli Moen Gard) i Eresfjord, Norge. Dette er familiegården og fødestedet til grunnleggeren Fred Kavli.

 

Romsdalsmuseet, formelt registrert som stiftelse i Norge, har som oppdrag å samle, dokumentere, bevare, forske, utvikle og formidle kunnskap om materiell og ikke-materiell kulturarv og kulturhistorie i Romsdalsregionen, med vekt på barn og unge mennesker. Romsdalsmuseet samarbeider med og knytter nettverk med andre som driver kulturell aktivitet i samfunnet. Romsdalsmuseet driver og er ansvarlig for programmer på en rekke avdelinger i regionen.