Kristoffer Dahle – Samiske bosettinger ved Aursjøen

Dato: 25. nov. 2022 - 25. nov. 2022
Tid: 14:15
Sted: Auditoriet på Krona, Romsdalsmuseet

Kristoffer Dahle – Samiske bosettinger ved Aursjøen

Kristoffer DahleKristoffer Dahle kommer til "Samisk Dag" på Romsdalsmuseet, fredag 25.11. Han vil fortelle om samiske bosettinger ved Aursjøen og vise til en del andre spor fra Romsdal og tilgrensende områder, og setter det inn i en forskningshistorisk sammenheng.
Gratis åpen forelesning i auditoriet på Krona.