Krona 5 år!

Styreleder i Stiftelsen Romsdalsmuseet, Anders Tallerås, har skrevet denne artikkelen om arbeidet med realisering av magasin- og administrasjonsbygget Krona som ble innviet 9. februar 2016.

Krona 5 år!

9. februar 2016 åpnet statsminister Erna Solberg Krona, det nye utstillings- og magasinbygget oppe på Romsdalsmuseet! Dette er nå 5 år siden, og det er tid for en liten oppsummering og se litt på hva fremtiden kan bringe.

Statsminister Erna Solberg under åpningen
Foto: Johnny Bratseth

Krona, dette nye hovedkvarteret til Romsdalsmuseet, ble et utrolig flott løft for museet som ble stiftet i 1912. Omsider hadde museet fått et sentralt bygg som det var en glede å invitere publikum inn i, med helårsdrift og der det var mye interessant kulturhistorie fra Romsdal å vise frem. Og det at bygget ble bygd i massivtre, og førte tradisjonen med byggverk i tre videre, var et viktig element som preger bygget i dag, og som bidrar til at det er godt å komme på besøk i Krona.

Forhistorien

Starten på denne siste delen av historien som førte frem til åpningen av Krona, skjedde i 2006. Da lyste Romsdalsmuseet ut en arkitektkonkurranse for det som skulle bli vårt nye utstillings- og magasinbygg på Romsdalsmuseet.

Vi fikk inn 5 reelle forslag til løsning. Juryen for denne konkurransen kom enstemmig frem til at forslaget «Krona på Verket» fra arkitektfirmaet Ramstad i Oslo var den klare vinner av konkurransen. Arealmessig var den mest kompakt med sine 3 500 kvadratmeter, men du verden for et signalbygg dette kunne bli!

Etter denne konklusjonen, startet arbeidet med forprosjektet. Men etter at Romsdalsmuseet hadde finansiert arkitektkonkurransen selv, måtte vi ha finansiell hjelp. Der stilte Molde Kommune og Møre og Romsdal Fylkeskommune opp med innskutt aksjekapital i vårt datterselskap Romsdalsmuseet Eiendom AS med NOK 2,5 mill hver. Dette var meget viktig, og gjorde at museet hadde et byggeklart prosjekt når vi skulle ut til diverse myndigheter for å få dette finansiert. Det hører også med til historien at disse NOK 5 mill ble tilbakebetalt da Krona sto ferdig!

Kostnadsrammen vi utarbeidet endte på NOK 145,5 millioner, et enormt beløp for et lite museum.

Finansieringen

Dette var en krevende prosess, men kort fortalt møtte vi stor velvilje fra Møre og Romsdal Fylkeskommune, fra GassROR og fra alle Romsdalskommunene bortsett fra Vestnes.

Mest krevende var Staten og Kulturdepartementet. Der hadde vi mange møter, og noen tilbakeslag på våre iherdige forsøk. Men jubelen sto i taket da nylig avgått kulturminister Anniken Huitfeldt møtte opp på Romsdalsmuseet den 2. oktober 2012 med en hyggelig lekkasje fra det kommende statsbudsjett. Hun sa da at Romsdalsmuseet ville få NOK 4 mill som en startbevilgning fra staten til vårt nybygg!!! Da var det meste klart for å starte opp med byggingen. Og senere Kulturministre fulgte opp, slik at i løpet av 2017 hadde vi fått hele pakken på NOK 48,5 mill fra Staten.

Det som også var meget positivt i denne prosessen, var den brede politiske enigheten om dette prosjektet i alle fora, fra kommunestyrene, via fylkestinget til Stortinget. Dette var både viktig og nødvendig for å løfte et såpass stort prosjekt.

Byggingen

Byggingen av prosjektet skulle vise seg å by på betydelige utfordringer. Arkitekten så for seg mange løsninger som var nokså komplisert å bygge i praksis. Derfor valgte Romsdalsmuseet som byggherre ikke totalentreprise, men valgte å dele opp prosjektet i delentrepriser. Dette gir et vesentlig større ansvar for byggherren, men gir samtidig muligheter til å være mere på i byggeprosjektet og styre økonomien bedre. Med Røberg Bygg AS som hovedaktør for selve bygget, og mange lokale leverandører på delentreprisene, viste det seg å gå rimelig greit.

Foto: Johnny Bratseth
Foto: Johnny Bratseth

Det er hyggelig for oss som sto i spissen for hele prosjektet, å kunne slå fast at bygget ble reist innenfor budsjett!

Det tok 10 år fra Romsdalsmuseet startet arkitektkonkurransen til nybygget Krona ble offisielt åpnet. Det er lenge, men med så komplisert finansiering og bygging er det ikke urimelig lang tid.

Erfaringen etter 5 år

Fra Romsdalsmuseets side er vi veldig fornøyd etter de første 5 årene med drift av Krona. Publikum både her i Romsdal og besøkende til regionen har tatt imot invitasjonene til å besøke Krona og hele Romsdalsmuseet, og på disse 5 årene har Romsdalsmuseet total sett hatt rundt 450 000 besøkende. Hadde det ikke vært for Koronaen, ville vi rundet en halv million besøkende på 5 år. Dette er over    50 % økning i forhold til nivået før Krona!

Jeg tolker dette slik at publikum har tatt meget godt imot Krona. Romsdalsmuseets signalbygg har fått den betydningen som vi trodde da vi arbeidet med å få reist nybygget. Faste og skiftende utstillinger, auditoriet med diverse arrangementer og en bunadsavdeling med kjempeflott utstilling, alt ligger der for bruk av alle som vil komme for å se og oppleve.

Spesielt er vi opptatt av at du som Romsdaling skal finne veien til dette hovedkvarteret til det regionale museet for Romsdal, hvor enhver kan finne temaer fra sitt nærområde.

Og ikke minst har vi nå en flott arena å ta imot våre ungdommer på, hvor de i flotte omgivelser kan lære noe om vår felles historie.

Spesielt vil jeg peke på det som de færreste ser, nemlig magasinene i underetasjen, som sørger for at vi kan ta skikkelig vare på historiske ting, foto og diverse arkiv fra hele Romsdal på en best mulig måte.

Gjenstandssamlinga
Foto: Johnny Bratseth

Vi kan sikkert gjøre mer for å bidra til at besøkende fra hele Romsdal kan finne veien til Krona når de tar turen til Molde. Jeg er sikker på at Romsdalsmuseet og besøk der kan bidra til å styrke identitet og kunnskap om historien på en god måte.

Og selv om Krona er flott og sentral nå i Romsdalsmuseet, så skal vi ikke glemme at vi er i ferd med å utvikle bygdemuseet på Museet. Det skjer mye fornyelse ute i Bud på Bud Kystmuseum. Nesset Prestegård er under innvendig renovasjon etter at vi er ferdig utvendig, og vi har tatt over driften av Fred Kavli Kunnskapssenter inne i Eresfjorden.

Takket være Krona er museet bedre i stand til å løse vårt samfunnsoppdrag, det gir bedre tilbud og service til publikum.

Som ønsket har også byggets arkitektur og materialbruk vakt stor oppmerksomhet. Krona er nominert til flere nasjonale og internasjonale arkitektpriser, blant andre som en av tre kandidater til «Årets trehusbyggeri 2016». Bygget ble i 2017 i konkurranse styrt av Architizer valgt til «Beste museumsbygg 2017» i verden.

Fremtiden

I disse Koronatider er det vanskelig å spå om hvordan fremtiden vil bli. Men vi på Romsdalsmuseet er optimister. Våre dyktige medarbeidere har også gjennom det året pandemien har vart, maktet å holde Krona åpen og tilgjengelig i store deler av året. Og vi tar sikte på god og ekspansiv drift når reguleringene tar slutt. Det blir vel som min bestemor sa, da hun for første gang som 90 åring var oppe i fly: Det viste seg at over skyen er himmelen alltid blå!

Og som de optimistene vi er i Romsdalsmuseet, er vi overbevist om at museet med Krona i spissen kan være en attraktiv møteplass for både Romsdalinger og besøkende i mange, mange år fremover. Velkommen skal dere være!   

Anders Talleraas - styreleder

Foto: Johnny Bratseth