Guri Kaurstad Skrove er ansatt som leder av Fred Kavli Kunnskapssenter

PRESSEMELDING 26.03.2021:

Guri Kaurstad Skrove er ansatt som leder av Fred Kavli Kunnskapssenter

Guri Kaurstad Skrove signerte kontrakt på Krona 26.03.2021

Det er Guri Kaurstad Skrove som får oppdraget med å lede Fred Kavli Kunnskapssenter ved Kavli Moen Gard i Eresfjord. Kaurstad Skrove er 37 år og kommer opprinnelig fra Ringebu, men har de siste ti årene bodd i Molde. Hennes nåværende stilling er som forskningsleder for faggruppen Samfunn ved Møreforskning. Hun har en bred yrkeserfaring fra akademia, blant annet som førsteamanuensis ved Høgskolen i Molde. Kaurstad Skrove har mastergrad i treningsfysiologi fra NTNU og doktorgrad i molekylær medisin ved medisinsk fakultet, NTNU.  Hun står som forfatter og medforfatter av en rekke vitenskapelige artikler, bøker og rapporter. Kaurstad Skrove er lidenskapelig opptatt av friluftsluftsliv og i særdeleshet klatring.

- Guri Kaurstad Skrove har en perfekt bakgrunn med erfaringer og interesser som går hånd i hanske i forhold til det vi ønsker å oppnå med vår nye avdeling Fred Kavli Kunnskapssenter i Eresfjord, sier museumsdirektør ved Romsdalsmuseet, Hans-Olav Solli.

Utgangspunktet for ansettelsen av Guri Kaurstad Skrove som leder for Fred Kavli Kunnskapssenter, er avtalen som Romsdalsmuseet undertegnet 17/12-20 med The Kavli Foundation i California. Avtalen innebærer at Romsdalsmuseet fra 1/1-21 overtok driften av Kavli Moen Gard i Eresfjord for etablering av Fred Kavli Kunnskapssenter. Senteret skal i størst mulig grad drives i Fred Kavlis ånd og bevirke til nysgjerrighet, interesse og lidenskap for forskning og vitenskap. Det vil være et naturlig fokus på de tre områdene Fred Kavli utpekte som sine hovedmål; nanovitenskap, astrofysikk og hjerneforskning, men  her vil også innovasjon og forskning innenfor andre områder få plass. Romsdalsmuseet går med satsingen på Fred Kavli Kunnskapssenter nye veier med sitt samfunnsoppdrag. Samtidig ses virket i Eresfjord også på i et tradisjonelt kulturhistorisk perspektiv, da med fokus på innovasjons- og entreprenørskapshistorie i Romsdal. Romsdalsmuseet ser synergieffekter mellom driften av kunnskapssenteret i Eresfjord og Nesset Prestegard som undergår en storstilt restaurering planlagt ferdigstilt våren 2022.

For ytterligere opplysninger kontakt museumsdirektør Hans-Olav Solli, tlf 948 26 305.

Foto: Eldbjørg Lamvik. Guri Kaurstad Skrove signerte kontrakt på Krona 26.03.2021.