MOLDEHISTORIE

MOLDEHISTORIE

Periode: 11 jan. 2021 - 11 juni 2021
Målgruppe: Videregående
Formidler: Elisabet Tangen

 

Periode: 11. januar 2021 - 11. juni 2021

Målgruppe: Videregående skole

Formidler: Elisabet Tangen

Tidsramme: 1 time - kan tilpasses

Lokasjon: Krona / Romsdalsmuseet 

Kort om innhold: 

Velkommen til en skoletime om bydannelse i Romsdal, fra byen på Veøya til framveksten av industribyen Molde!

Vi tar utgangspunkt i lokale forhold og har tema som hvorfor og hvordan Molde ble kjøpstad, med fokus på handel med tømmer og fisk.

Opplysningstida førte til store endringer i tankesett og  lovgiving, i kommunikasjon og transport i Europa, men også i Norge og i Romsdal.

 

Utvikling innen jordbruk, industri, skole og helsevesen gir forklaringer på hvordan samfunnet forandret seg fra selvforsyning til pengehusholdning.

Mange flotte gamle bilder viser Molde som tidlig sykehusby, turistby, handelsby og konfeksjonsby.

Motorindustri og utviklingen av verkstedindustrien er sentral i Romsdals historie.

 

Vi trekker også linjene fram til i dag og avslutter med noen Molde-glimt, bilder av byen før og nå.

 

Ta kontakt for å avtale tid: elisabet@romsdalsmuseet.no