Romsdals historie, 1300 - 2000

Romsdals historie, 1300 - 2000

Periode: 11 jan. 2022 - 31 des. 2024
Målgruppe: Videregående og Voksenopplæring
Formidler: Elisabet Tangen

Målgruppe: Videregående skole/Voksenopplæring

Formidler: Elisabet Tangen

Tidsramme: 1 time - kan tilpasses

Lokasjon: Krona / Romsdalsmuseet 

Kort om innhold: 

Velkommen til  Krona for å høre historien om  Romsdal! 

 

Presentasjonen gir en forståelse av lokal kultur og identitet. 

Bydannelse i Romsdal: fra kjøpstaden på Veøya til framveksten av industribyen Molde.

 

Opplysningstida førte til store endringer i tankesett og kultur i hele Europa, og gir en historisk forståelse av dagens Norge.

Samfunnet forandret seg fra selvforsyning til pengehusholdning.

Dette medførte store endringer i arbeidsliv og levestandard.

Utviklingen innen jordbruk og  fiskeri er med på å gi en historisk bakgrunn for  dagens samfunn. 

 

Presentasjon av blant annet:

Ulike typer industri som har stått sentralt i Romsdals historie.

Helsevesen og befolkningsutvikling.

Turisme.

 

Ta kontakt for å avtale tid: elisabet@romsdalsmuseet.no