Den grønne allé

Chateau-hagen i Molde er en særegen grønn lunge tett opp til sentrum i Molde, som utgjør en del av byens "grønne allé", – en trase som starter i Chateau-hagen og kan følges opp gjennom byen via Reknesparken, Romsdalsmuseet – og helt til marka og fjellet. Denne unike eiendommen med herskapshuset fra 1918 og anleggelsen av hagen de påfølgende år, ble fredet av Riksantikvaren 12.februar 2003
 
Følgende er skrevet av Riksantikvaren om hagen i den forbindelse:   ”Dei i alt 230 ulike planteslaga, busker og tre vart leverte fra København. Mesteparten av vekstane vart fjerna, då Molde kommune i 1971, - etter at enkefru Hanssen døydde i 1969, tok over eigedommen til lokal musikkskule. Berre hovestrukturen av hagen er att, og ein gjenskapning av hovedtrekka av hageanlegget ville styrkje verneverdien av ”Chateauet” ytterligare og gjenskape heilskapen i anlegget” (Riksantikvarens nettsider)
 
Romsdalsmuseet fikk eiendommen med hus og hage overført fra Molde kommune 1.1.2004. For museet var det et mål å restaurere eiendommen i sin helhet. Takket være stor egeninnsats og støtte fra både riksantikvar, Fylkeskommunen og flere private sponsorer kunne arbeidet med både hus og hage starte i 2007.