Besøksgård

Halvparten av det tidligere jordbruksarealet er i dag utbygd boligområde. I 1995 tok Romsdalsmuseet initiativ til et samarbeid med Molde kommune som grunneier, om vern- og formidling. 

Deler av den gamle garden Furuli eller Holmarka er i dag en besøksgård, en avdeling av Romsdalsmuseet. I låven bor hester, sauer, kaniner, katter og høner. Det gamle hovedhuset og tunet tilhørende garden er privateid av dikteren Knut Ødegård, og er ikke en del av gardsdriften som besøksgard. 

Romsdalsmuseets venner har ansvar for drift av Holmarka. En dedikert gruppe av våre medlemmer gjør dette arbeidet på dugnad. Arbeidsomfanget er ca 3 årsverk. De steller dyr morgen og kveld alle dager hele året, trener hestene og tar imot besøk så ofte de har anledning. Pensjonist-medlemmer tar også imot barnehager på dagtid etter avtale.

Vårt mål er å holde Holmarka åpen og attraktiv for store og små slik at barn kan møte dyr og at uteområdene på Holmarka kan gi mulighet for flerbruksaktivitet i nærmiljøet gjennom alle årstider. Sammen med Moldemarkas Venner er anlagt nye benker med bålplass på Holmarka Panorama og ny bru over bekken. Holmarkaløkka er treningsbane og lekeplass for både to-og firbeinte. Frukt- og bærhage er plantet i samarbeid med Molde Hagelag. Holmarka Akebakke prepareres i vinter med løypemaskin til stor glede for besøkende. Se også vår Facebook-side