Husmannsplass i Molde

Holmarka, eller Furuli som gården offisielt heter, er det siste sentrumsnære småbruket og jordbrukslandskapet som stadig er i bruk i Molde.

I 1863 begynte Knud Hansen Nesje fra Nesjestranda å dyrke opp sin egen husmannsplass under gården Reknes i Molde/Bolsøy. Husmannsplassen lå høyt oppe i lia bak Molde og da han fikk kjøpe plassen i 1908 fikk den navnet Kringsjå. Knud Nesje var ble enkemann og giftet seg på nytt med Serianna Eriksdatter Hoem og de fikk 4 barn. Datteren deres, Ingeborg Kristine, giftet seg med Ole Hol i 1904, samme år som han kjøpte skjøte på nabohusmannsplassen kalt Tomrenstykket og Myholstykket og ga navnet Furuli.

Ole Hol var en av tre brødre fra Hol i Vågøy som alle kjøpte hvert sitt gårdsbruk like nord for Sellanrå og Bekkevoll. Første året Ole og Kristine, som hun ble kalt, var gift, bodde de hos foreldrene hennes mens de fikk opp våningshus på Furuli. Dette huset ble påbygd både i lengde, bredde og høyde rundt midten av 1920-tallet. Ikke mindre enn tre låver er blitt satt opp på Furuli. Den første brant ned og den andre ble bombet med brannbomber under krigshandlingene i april 1940. Et utedo som stod oppe ved huset, ble i omgjort til dukkestue rundt 1950.

Ole og Kristine startet tidlig å leie ut rom. Den aller første utleien var så tidlig som i 1906. Stort sett leide de ut til ungkarer som arbeidet i byen og området rundt.