Løa

Ble bygd noe før 1915. Vi vet ikke hvordan den gamle løa så ut, bare at den lå på samme sted som den nåværende. I vestre hjørne lå et grishus. I 1865 var det en hest, åtte kyr, fjorten sauer og en gris på Løvikremma. Selvsagt har tallet på dyr og produksjonen ellers variert noe fra år til år, men ikke så svært mye. Det ble dyrket havre og bygg, slik vanlig var på gardene. Kornet ble malt, og brukt i husholdningen til graut, brød etc. Enda i 1930-årene ble kornet som ble dyrket på Løvikremma skåret med sigd (krummet blad med kort håndtak). Deretter ble det tørket i hesj, kjørt inn og lagret i kornstålet på låven. Gardene i Løvika eide et handdrevet treskeverk, som gikk på omgang.