Informasjon

I 1935 kom den første årboka fra Romsdalsmuseet. Siden da har det vært skrevet lokalhistorie fra Romsdal årlig i regi av museet. Mange av de eldre bøkene har vært umulige å få tak i – men nå legges alle årbøkene ut samlet på Romsdalsmuseets nettsider.

Romsdalsmuseet sørget for at årbøkene er variert i innhold – de skal speile bygdelivet i indre Romsdal, byfolkas hverdag, så vel som dagliglivets strev på den værharde kysten vår. Museets egen historie har også en naturlig plass i årbøkene gjennom årsberetningene – der små og stor begivenheter i museets indre liv rapporteres.

Last ned og søk i alle årbøker

Alle årbøkene kan også lastes ned i PDF format, hvor man kan søke på tvers av alle bøkene.

Last ned og les årbøkene på epub.romsdalsmuset.no