Romsdalsarkivet

Regionens største privatsamling av arkivmateriale

Romsdalsarkivet ble opprettet i 1968 for å ta imot arkivalia som faller utenfor det offentlige arkivverket. Det er snakk om privatarkiv, foreningsarkiv, forretningsarkiv, avis- og tidsskriftssamlinger, temaarkiv og annet.

Det aller meste av kataloginformasjon om arkivene ligger tilgjengelig på nettstedet Arkivportalen (www.arkivportalen.no). Romsdalsarkivet har mer enn 800 arkivskapere, dokumentasjon fra 1600-tallet og fram til i dag. De største arkivene er Bolsønes Verft, Linjebygg og de store avissamlingene av Romsdals Budstikke, Romsdal Folkeblad og Avisa Fylket. Vi har også andre aviser og tidsskrift som er gitt ut i Romsdal.

Vi har unike brevsamlinger, fotoalbum og private dokumenter fra flere familier. En av 2018-11-01 11-02-45 (B,Radius8,Smoothing2)-ebrevsamlingene «Stavik-breva» har kommet på Unesco’s liste for verdensarv. Les mer om det her: 
https://www.kulturradet.no/vis-mowartikkel/-/1900-mow-stavik-breva-1880-1950

Det finnes også dokumentasjon som stammer fra forarbeid til flere bygdebøker i Romsdalsarkivet.

Hele Romsdalsarkivet er tilgjengelig for innsyn på lesesal. Ta gjerne kontakt i forkant av besøket med bestilling på det du ønsker å se på. Man kan også komme innom uten avtale, men da kan det ta litt lengre tid å finne fram arkivmaterialet.

Visste du at… Romsdalsarkivet vokser gjennom donasjoner fra publikum. Vi tar imot arkivmateriale dersom det har en tilknytning til Romsdal. Det kan være alt fra et lite fotografi til større foreningsarkiver. Ta kontakt med oss på forhånd for å høre om vi er interessert.

Informasjon

For de som skriver lokalhistorie av et eller annet slag, er det svært verdifullt å kunne bla i arkivene. Innenfor åpn

ingstiden kan du sitte her og bla i de delene av arkivet som er av interesse - det lønner seg å gjøre en avtale på forhånd, da mapper må finnes frem til deg spesielt. 

Med over 700 hyllemeter arkiv, primært privatarkiv, er utfordringen med digitalisering og tilgjengeliggjøring en nesten uoverkommelig oppgave, selv med dagens teknologi. Vi arbeider for å gjøre katalogene over hva vi har tilgjengelig og søkbare i landets hovedportal for arkivsaker - Arkivportalen. Men mye vil være i arkivet uten digitalisering - leter du etter noe spesielt, kontakt oss. Du kan kopiere opplysninger fra arkivet i den grad det er informasjon som regnes som offentlig ifølge norsk lovverk. 

Arkivopplysninger fra Romsdalsarkivet vil etterhvert bli mer tilgjengelig gjennom Arkivportalen.

-----

Romsdalsarkivet ble opprettet i 1968 for å ta imot arkivalia som faller utenfor det offentlige arkivverket. Det er snakk

 om privatarkiv, foreningsarkiv, forretningsarkiv m. m. Det er innkjøpt mikrofilm av kirkebøker, folketellinger, skifteprotokoller m. m. Mikrofilmleseapparatet er samlokalisert med Romsdalsmuseets bibliotek og fotoarkiv. Arkivet er ordnet dels på kort, dels på tekstfil. Omfang på arkivet er på omtrent 350 hyllemeter.

En stor utfordring er å tilgjengeliggjøre informasjonen om hva som finnes i Romsdalsarkivet. Det føres en løpende elektronisk registrering - men alle forstår sikkert problematikken i hvordan registrere f.eks. et foreningsblad fra 1934. Skal man notere alle navnene på personer som er nevnt i bladet, skal alle annonsørene registreres. Og hva med fotografiene - eller de som har skrevet artiklene og redaktøren? En slik registrering vil ingen ende ta, og den må derfor bli på et mindre detaljert nivå. Det gjør det også vanskelig for brukere - har du et konkret navn du lurer på om opptrer i arkivet, f.eks. din bestemor, så kan det vær

e vanskelig å søke frem dette.

Vet du derimot at hun var med i Husflidslaget og kanskje også at hun arbeidet ved Superb - ja, da har vi flere holdepunkter. En god utnyttelse av Romsdalsarkivet betyr altså at du selv må bidra med noe informasjon for at du vil finne arkivet nyttig. 

Norges dokumentarv - Stavik-breva på Unesco's liste Romsdalsarkivet rommer også spesielt verdifulle arkiv. Et av disse er "Stavik-breva - en transatlantisk brevveksling 1880-1950", som i desember 2018 ble en del av Norges Dokumentarv, og som er knyttet til UNESCO's Memory of the World-register. 

I 1876 utvandret Lars Stavig (1844‐1933) fra Fræna i Romsdal til Amerika. Gjennom nesten 70 år brevvekslet han med broren Knut Stavig (1851‐1950) som fortsatt bodde hjemme i Stavika på Romsdalskysten.

Mens utvandreren Lars slo seg opp som farmer og handelsmann i Amerika, drev Knut som småbruker, fisker og skomaker hele livet i Romsdal. De to brødrene møtte hverandre aldri igjen, men skrev brev til hverandre gjennom hele livet. Dette er en unik brevsamling på om lag 200 brev mellom to brødre og familiene deres – både fra Norge til Amerika og fra Amerika til Norge. Det finnes som kjent en rekke «amerikabrev» hos norske museum og arkiv, men det spesielle med denne samlinga, er at en har bevart begge sider av korrespondansen.

Vil du  lese mer om Norges Dokumentarv, se her.

For de som skriver lokalhistorie av et eller annet slag, er det svært verdifullt. Innenfor åpningstiden kan du sitte her og bla i de delene av arkivet som er av interesse - det lønner seg å gjøre en avtale på forhånd, da mapper må finnes frem til deg spesielt. 

Romsdalsarkivet vokser gjennom donasjoner av arkivmateriell. Er dette aktuelt for deg, ta kontakt.

Informasjon

Med over 350 hyllemeter arkiv, primært privatarkiv, er utfordringen med digitalisering og tilgjengeliggjøring en nesten uoverkommelig oppgave, selv med dagens teknologi. Vi arbeider for å gjøre katalogene over hva vi har tilgjengelig og søkbare i landets hovedportal for arkivmateriell - Arkivportalen. Men mye vil være i arkivet uten digitalisering i tiden fremover - leter du etter noe spesielt, kontakt oss. Har vi arkivstoff som du er interessert i, er Romsdalsarkivet tilgjengelig hos oss. Du kan kopiere opplysninger fra arkivet i den grad det er informasjon som regnes som offentlig i følge norsk lovverk. 

Arkivopplysninger fra Romsdalsarkivet vil etterhvert bli mer tilgjengelig gjennom Arkivportalen

Har du spørsmål, kontakt oss direkte:

Kontakt oss

Romsdalsmuseet v/konservator Kenneth Staurset Fåne
Per Amdams veg 4 , 6413 MOLDE
Telefon: 90 97 22 60
kenneth@romsdalsmuseet.no