Romsdalsarkivet - regionens største privatsamling av arkivmateriale

Romsdalsarkivet ble opprettet i 1968 for å ta imot arkivalia som faller utenfor det offentlige arkivverket. Det er snakk om privatarkiv, foreningsarkiv, forretningsarkiv m. m. Det er innkjøpt mikrofilm av kirkebøker, folketellinger, skifteprotokoller m. m. Mikrofilmleseapparatet er samlokalisert med Romsdalsmuseets bibliotek og fotoarkiv. Arkivet er ordnet dels på kort, dels på tekstfil. Omfang på arkivet er på omtrent 350 hyllemeter.

En stor utfordring er å tilgjengliggjøre informasjonen om hva som finnes i Romsdalsarkivet. Det føres en løpende elektronisk registrering - men alle forstår sikkert problematikken i hvordan registrere f.eks. et foreningsblad fra 1934. Skal man notere alle navnene på personer som er nevnt i bladet, skal alle annonsørene registreres. Og hva med fotografiene - eller de som har skrevet artiklene og redaktøren? En slik registrering vil ingen ende ta, og den må derrfor bli på et mindre detaljert nivå. Det gjør det også vanskelig for brukere - har du et konkret navn du lurer på om opptrer i arkivet, f.eks. din bestemor, så kan det være vanskelig å søke frem dette.

Vet du derimot at hun var med i Husflidslaget og kanskje også at hun arbeidet ved Superb - ja, da har vi flere holdepunkter. En god utnyttelse av Romsdalsarkivet betyr altså at du selv må bidra med noe informasjon for at du vil finne arkivet nyttig. 

2018-11-01 11-02-45 (B,Radius8,Smoothing2)-eNorges dokumentarv - Stavik-breva på Unesco's liste Romsdalsarkivet rommer også spesielt verdifulle arkiv. Et av disse er "Stavik-breva - en transatlantisk brevveksling 1880-1950", som i desember 2018 ble en del av Norges Dokumentarv, og som er knyttet til UNESCO's Memory of the World-register. 

I 1876 utvandra Lars Stavig (1844‐1933) frå Fræna i Romsdal til Amerika. Gjennom nesten 70 år brevveksla han med broren Knut Stavig (1851‐1950) som framleis budde heime i Stavika på romsdalskysten.

Medan utvandraren Lars slo seg opp som farmar og handelsmann i Amerika, dreiv Knut som småbrukar, fiskar og skomakar heile livet i Romsdal. Dei to brørne møtte kvarandre aldri att, men skreiv brev til kvarandre gjennom heile livet. Dette er en unik brevsamling på om lag 200 brev mellom to brødre og familiene deres – både fra Norge til Amerika og fra Amerika til Norge. Det finnest som kjent ei rekkje «amerikabrev» hjå norske museum og arkiv, men det spesielle med denne samlinga, er at ein har bevart båe sider av korrespondansen.

Vil du  lese mer om Norges Dokumentarv, se her.

For de som skriver lokalhistorie av et eller annet slag, er det svært verdifullt. Innenfor åpningstiden kan du sitte her å bla i de delene av arkivet som e av interesse - det lønner seg å gjøre avtale på forhånd, da mapper må finnes frem til deg spesielt. 

Romsdalsarkivet vokser gjennom donasjoner av arkivmateriell. Er dette aktuelt for deg, ta kontakt.

Informasjon

Med over 350 hyllemeter arkiv, primært privatarkiv, er utfordringen med digitalisering og tilgjengeliggjøring en nesten uoverkommelig oppgave, selv med dagens teknologi. Vi arbeider for å gjøre katalogene over hva vi har tilgjengelige og søkbare i landets hovedportal for arkivmateriell - Arkivportalen. Men mye vil være i arkivet uten digitalisering i tiden fremover - leter du etter noe spesielt, kontakt oss. Har vi arkivstoff som du er interessert i er Romsdalsarkivet tilgjengelig hos oss. Du kan kopiere opplysninger fra arkivet i den grad det er infromasjon som regnes som offentlig i følge norsk lovverk. 

Arkivopplysninger fra Romsdalsarkivet vil etterhvert bli mer tilgjengelig gjennom Arkivportalen

Har du spørsmål, kontakt oss direkte:

Kontakt oss

Romsdalsmuseet v/ konservator Mads Langnes
Per Amdams veg 4 , 6413 MOLDE
Telefon : 71 20 24 60
post@romsdalsmuseet.no

Akrivportalen

Her kan du søke i vårt historiske arkiv via Arkivportalen.no

Laster inn innhold