Akademisk skriving, kjeldekritikk og historiebruk

Akademisk skriving, kjeldekritikk og historiebruk

Periode: 11 jan. 2023 - 31 des. 2024
Formidler: Morten Øverås

TidCa. 45 min.   

Lokasjon: Fortrinnsvis på Krona. 

Kort om innhald: 

Akademisk skriving, kjeldekritikk og historiebruk

Kritisk og sjølvstendig tenking er grunnleggjande for eit kunnskapsbasert samfunn.

Dette er like aktuelt for nyhendelesing og praktisk arbeidsliv som for høgare studiar.

 

Foredraget går gjennom sentrale sider ved akademisk skriving og kjeldekritisk lesing.

Det blir vist til overordna teoriar og konkrete døme.

I tillegg vil det seiast noko om historiebruk, altså korleis det offentlege rom nødvendigvis må pregast og formast på grunnlag av visse vinklingar og forteljingar.

 

Målsettinga med dette foredraget er å gje ei tydlegare bevisstheit om korleis informasjon og kunnskap tolkast.

Booking: send e-post til: birgitte@romsdalsmuseet.no