Besøk KRONA 1.-4.trinn

Besøk KRONA 1.-4.trinn

Periode: 1 mars 2022 - 31 des. 2024
Målgruppe: 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn og 4. trinn
Formidler: Elisabet Tangen/Birgitte Nielsen

Vi ønsker velkommen på Krona!

Velkommen til vårt flotte museumsbygg, Krona i Molde.

Dette tilbudet er tenkt som et første besøk på Krona - for å gjøre elevene kjent med Romsdalsmuseet og legge et grunnlag for senere besøk.


Elevene vil først ønskes velkommen i vårt auditorium.

Der får de høre litt om museet og om Romsdals historie.

Etterpå går de inn i vår faste utstilling som heter "Romsdalshistorier".

Utstillingen er selvaktiviserende, men dere kan også få en rebus eller bilderebus for å bli bedre kjent i utstillingen.

 

Gi beskjed om det er tema dere gjerne vil ha fokus på, eller om dere har andre ønsker for besøket.

 

Vi har et klasserom der dere kan spise nistemat eller ha annen aktivitet. Si fra om dere ønsker dette.

 

Vi har også et rom der utstillingene skifter gjennom året. Informasjon om hvilken utstilling vi har, finner du på vår hjemmeside.

 

 

Formidler: Elisabet Tangen/Birgitte Nielsen

Ta kontakt på epost for å avtale tidspunkt og dato. 

elisabet@romsdalsmuseet.no