BUD: Besøk på Ergan kystfort

BUD: Besøk på Ergan kystfort

Periode: 3 mai 2022 - 31 des. 2023
Målgruppe: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn, Videregående og Voksenopplæring
Formidler: Haraldr Bjellvåg

Tid: ca. 1 time

Målgruppe: ungdomsskole, VGS, voksenopplæring

Ergan Kystfort er et krigshistorisk museum fra andre verdenskrig 

Fortellingene om krigshandlingene i Romsdal er både spennende og viktige historier     

Krigens første sivile ofre i Norge var fra Bud.

 

Elevene får komme ned  i to av bunkersene, som for det meste ble bygget av polske krigsfanger fra fangeleiren i Bud.

 

Fortet omfatter anlegg i fjell med operasjonsrom, kommandosentral og forlegningsrom.

 Her er våpen, utrustning og tekniske installasjoner samt personlig utstyr.

Utstillingen berører også flere lokale krigsbegivenheter. 

 

Ergan kystfort var en del av Atlanterhavsvollen, et omfattende forsvarssystem som gikk fra Murmansk til Spanskekysten.

Langs norskekysten ble det bygd i alt 293 kystfort.

 

Ta kontakt for å avtale tid:  birgitte@romsdalsmuseet.no