BUD KYSTMUSEUM: 2.verdenskrig i Romsdal

BUD KYSTMUSEUM: 2.verdenskrig i Romsdal

Periode: 11 jan. 2021 - 11 juni 2021
Målgruppe: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn, Videregående og Voksenopplæring
Formidler: Haraldr Bjellvåg

Tid: ca. 2 timer

1. Presentasjon/foredrag i auditoriet i kystmuseet

2. Besøk i bunkersene / Ergan Fort

Antall/opplegg: gjeldende Covid-19 - regler følges

Dette foredraget kan også bestilles på Krona i Molde.

Ta kontakt for å avtale tid:  Elisabet Tangen, elisabet@romsdalsmuseet.no  

Foredraget tar for seg 2. verdenskrig, med fokus på hendelser i vår region.
Vi forteller historier om krigsårene 1940 - 45, med utgangspunkt i Romsdal.
Det vises mange spennende bilder som levendegjør fortellingene.

 

Bakteppet er 2. verdenskrig, og her i Romsdal har vi mange historier å fortelle om denne tiden.

Vi starter med okkupasjonen 9. april og krigens første sivile ofre, som var fra Bud.

Kongens flukt, gulltransporten og noen av krigshandlingene i Romsdal er dramatiske historier, dokumentert med mange fotografier.

 

Elevene får også høre om hverdagen under krigen, med matmangel, rasjonering og blending.

Fangeleirene rundt om i Romsdal og byggingen av kystfortene er sentrale tema.

Vi har også med den tragiske historien om de jødiske barna Vera og Tibor, som skjulte seg på Nesjestranda.