BYGG! - og bevare meg vel!

BYGG! - og bevare meg vel!

Periode: 1 juni 2023 - 30 juni 2024
Målgruppe: 5. trinn, 6. trinn og 7. trinn

Les mer om BYGG OG BEVAR MEG VEL!

Møre og Romsdal Fylkeskommune set opp turne på dette!

Skulene vil bli kontakta når det er deira tur!