DA KLOKKA KLANG

DA KLOKKA KLANG

Periode: 17 april 2023 - 13 mai 2025
Målgruppe: 4. trinn
Formidler: Tone Folke-Olsen / Birgitte Lange

En halv skoledag i "gamledager".


Lokasjon: Vistdalsskolen, Romsdalsmuseet i Molde.

Maks antall elever per verksted: 22  (det er ikke sitteplasser til flere). 
Tid: se kalender for online booking (skroll helt ned)

 

"Da klokka klang" 


Elevene får oppleve en "halv skoledag fra gamledager" på Romsdalsmuseets skole fra Vistdal, Myklebostad gamle skole, som står på bygdemuseet i Molde.

·         TID: Opplegget tar ca 2,5 klokketimer. Starter kl. 09.00, men dersom dere vil endre dette er det bare å ta kontakt.

·         Det er max. plass til 22 elever pr dag.

·         Skolen må selv finne transportmåte (og betale for dette selv).

·         Ved ankomst vil lærer få utdelt manuset.

 

Forberedelse:

·         Alle (inklusiv lærer/assistent) kommer utkledd som om dere er fra «gamledager».

·         Elevene bør ha kjennskap til sykdommen tuberkulose

 

Les mer:

1)      INFORMASJON OM DA KLOKKA KLANG PÅ MUSEETS HJEMMESIDE

2)       Se eget vedlegg med manus. Til gjennomlesing, men må ikke læres utenat/ikke vises til elever.

 

Vi anbefaler å «fylle dagen» ved å:

·         Booke uteområdet på vårt friluftsmuseum til egenaktivitet. SE EGEN BOOKING FOR DETTE.

Ideer: sangleker, orientering, leker (Kari og Knut, siste par ut/Slå på ringen/Bjørnen sover/gå på styltrer).

·         Book tid på grillplassen ved Holmarka. Her er det fint for både leik og grilling/formiddagsmat. SE EGEN BOOKING FOR DETTE.