DET VAR EN GANG...

DET VAR EN GANG...

Periode: 12 sep. 2023 - 31 des. 2025
Målgruppe: Barnehage, 1. trinn, 2. trinn, 3. trinn og 4. trinn
Formidler: Birgitte Lange

Velkommen til eventyrstund på Bud kystmuseum!


Barna får høre og synge om tradisjonelle norske eventyrfigurer.

Som illustrasjon brukes blant annet en del av Th. Kittelsens bilder.

Barna får se og høre om troll, nøkken, nissen og andre tradisjonelle norske eventyrskikkelser.

 

Vi synger sammen og  forteller  eventyr.

 

Gi beskjed om dere ønsker å ha et trollverksted etterpå, med formingsaktiviteter!

Dere kan også benytte bålplassen utenfor for å spise nistemat! Se egen booking.

Ta kontakt på e-post for å avtale dato/tid: birgitte.lange@romsdalsmuseet.no 

 

eventyr p_ museet