Et nytt og bedre Norge, DKS

Et nytt og bedre Norge, DKS

Periode: 1 aug. 2023 - 1 juli 2025
Målgruppe: 7. trinn
Formidler: Marthe Steinsvoll / Birgitte Nielsen / andre

"Et nytt og bedre Norge" er et heldagsverksted for 7.trinn

Lokasjon: Nesset Prestegard / Eidsvåg.
Gjelder: alle kommuner,

Opplegg: busstur med guiding og historiefortellinger inn til Nesset prestegard. Omvisning og ulike aktiviteter.

Opplegget tilpasses den enkelte skole.

Maks antall elever per verksted: 35-40 elever (en full buss) Vi deler  i grupper på maks 20 elever ved gjennomføring av aktivitetene. 
Tid:  etter avtale

NB: det kan være nødvendig å utvide skoledagen noe.

Innhold:

Opplegget vil gi elevene en innføring i Bjørnstjerne Bjørnsons liv, med utgangspunkt i hans barndom på Nesset prestegard.

I tillegg vil lokalhistorie og prestegardshistorie bli knyttet naturlig inn i formidlingen. 

 

På prestegarden besøker vi de gamle husene fra Bjørnsons tid (allmuens herrestue, bakstehuset og borgstua.)

Det kan også være aktuelt å se på det nyrestaurerte våningshuset, som ble bygd av faren til Bjørnstjerne Bjørnson.

Det er flere muligheter for variasjon, blant annet med aktiviteter som baking og pil- og bueskyting.

Mulighet for besøk på Prestneset, der er en flott natur/kultursti med bl.a. gravhauger fra vikingtiden. 

Ta kontakt! birgitte@romsdalsmuseet.no