Et nytt og bedre Norge, DKS

Et nytt og bedre Norge, DKS

Periode: 12 april 2021 - 4 juni 2021
Målgruppe: 7. trinn
Formidler: Bjørn Ølander / Birgitte Nielsen

"Et nytt og bedre Norge" er et heldagsverksted for 7.trinn

Lokasjon: Nesset Prestegard / Eidsvåg.
Gjelder: alle kommuner,

Opplegg: en busstur med guiding og historiefortellinger, deretter omvisning i de gamle husa og aktiviteter som baking/pil og bueskyting og besøk på Prestneset nedenfor prestegarden, Der er det en flott natur/kultursti med bl.a. gravhauger fra vikingtiden.

Opplegget tilpasses den enkelte skole (Eidsvåg skole hadde en "skoletime" med museumsformidleren i forkant av besøket, som erstatning for informasjonen som gis under bussturen.)

Maks antall elever per verksted: 35-40 elever (en full buss) / vi deler barna i grupper på maks 20 inne på prestegarden. Gjeldende Covid-19 -regler følges til enhver tid
Tid:  etter avtale

 

NB: det kan være nødvendig å utvide skoledagen noe.

Innhold:

Opplegget vil gi elevene en innføring i Bjørnstjerne Bjørnsons liv, med utgangspunkt i hans barndom på Nesset prestegard.

I tillegg vil lokalhistorie og prestegardshistorie bli knyttet naturlig inn i formidlingen. 

På prestegarden besøker vi de gamle husene fra Bjørnsons tid (allmuens herrestue, bakstehuset og borgstua.)

Det kan også være mulig å se på restaureringen av våningshuset, som ble bygd av faren til Bjørnstjerne Bjørnson.

Dette dagsopplegget kan gi flere muligheter for variasjon.

Ta kontakt! birgitte@romsdalsmuseet.no