FOLKEDANS

FOLKEDANS

Periode: 10 nov. 2019 - 1 mai 2020
Målgruppe: Videregående
Formidler: Birgitte Nielsen


Gi elevene en  dansetime i folkedans med museets museumspedagog.

Museumspedagog Birgitte Nielsen driver i dag Romsdalsmuseets leikarring som per i dag har 45 dansere mellom 7-20 år.

Hun har utdanneselse innen norsk folkedans og folkemusikk fra Rauland. 
Hun kan gi opplæring innen folkedans: gammeldans, turdans, kontradans og/eller sangdans.

Dersom dere ønsker at musiker blir med, for å gi en helhetlig forståelse/opplevelse, må denne betales ekstra for.

Museet har lokasjon (Reknesstabburet) eller hun kan komme til skolen (gymsal).