Hjemmeproduksjon av klær i eldre tider

Hjemmeproduksjon av klær i eldre tider

Periode: 2 sep. 2019 - 19 juni 2020
Formidler: Hilde Stenmark Kvennes

Tidsramme: 45 min

Lokasjon: Krona / Romsdalsmuseet eller ute på skolen

Kort om innhold: 

Dagens forbruksvaner var utenkelige bare for noen få tiår siden. Vi ser nærmere på hva som var vanlig å produsere

hjemme på gården med utgangspunkt i ulla som en av de viktigste råvarene.