Hjemmeproduksjon av klær i eldre tider

Hjemmeproduksjon av klær i eldre tider

Periode: 24 aug. 2020 - 1 juni 2021
Formidler: Hilde Stenmark Kvennes

Tidsramme: 45 min

Lokasjon: Krona / Romsdalsmuseet eller ute på skolen

Kort om innhold: 

Dagens forbruksvaner var utenkelige bare for noen få tiår siden. Vi ser nærmere på hva som var vanlig å produsere hjemme på gården med utgangspunkt i ull som en av de viktigste råvarene.

Booking: send epost til birgitte@romsdalsmuseet.no