FOREDRAG PÅ KRONA: Veøya og Romsdalshistorier 8. - 10. trinn

FOREDRAG PÅ KRONA: Veøya og Romsdalshistorier 8. - 10. trinn

Periode: 18 jan. 2021 - 11 juni 2021
Målgruppe: 8. trinn, 9. trinn og 10. trinn
Formidler: Elisabet Tangen

Tidsramme: en time

Lokasjon:  Krona / Romsdalsmuseet 

Kort om innhold: 

  • Lokal historie med vekt på vikingtid og middelalder.
  • Veøya i Romsdalsfjorden er sentral i fortellingen om Romsdal.
  • Navnet betyr "Den hellige øya", og gir oss bakgrunn for å snakke om både den norrøne åsatroen og kristningen av Norge. 
  • Veøya hadde sin storhetstid fra ca. år 900 - 1200 og var da et viktig regionalt sentrum. Vi forteller hvorfor byen på Veøya ble borte og hvordan bydannelsen i Molde startet.
  • Det er gjort rike arkeologiske funn på øya som gir oss et unikt grunnlag for å fortelle historien om Romsdal.

Vi presenterer et rikholdig bildemateriale som illustrerer historiefortellingene.

Gi beskjed om det er spesielle tema dere  ønsker fokus på.

 

Elevene vil etter foredraget få besøke vår faste utstilling, ROMSDALSHISTORIER, der Veøya er sentralt plassert i rommet.

Vi har også et annet utstillingsrom, der det er skiftende utstillinger.

 

Ta kontakt for å avtale tid: birgitte@romsdalsmuseet.no