Kubbe lager museum

Kubbe lager museum

Periode: 28 mars 2022 - 13 juni 2024
Målgruppe: Barnehage og 1. trinn
Formidler: Birgitte Nielsen

Kubbe lager museum.

(Fint om boka IKKE leses i forkant).

Tilbudet er for 1.trinn og barnehager. 


Kom og hør historia om da Kubbe laget museum!

Fortellerstund med bilder fra boka, ca. 20 minutter.
Forfatter: Åshild Kanestad Johnsen

Etterpå besøker dere utstillingen vår, der er det mange kjekke aktiviteter for barn, blant annet utkledningshule!

 

Hva med å kombinere besøket med å spise  på bålplassen på Holmarka?: Bålplassen på Holmarka

Dere kan også kombinere besøket med å leike/spise ute på bygdemuseet: Bygdemuseet

 

Forberedelse til besøket: 

- hva er et museum?

- hva skal vi gjøre på museet?

En fin dag å øve gruppen på "å være på tur", "være på besøk", "være gjest".

Målet med besøket er at det er gøy å være på museum!

 

Forslag til etterarbeid: 

- samle- sortere - vise frem - rydde

- lage et lite museum: ta med leiker hjemmefra /samle ting i naturen / samle søppel  (museum kan jo vise frem mange ulike tema)

 

Dato og tidspunkt må avtales!

Birgitte Nielsen: birgitte@romsdalsmuseet.no