Kubbe lager museum

Kubbe lager museum

Periode: 1 okt. 2020 - 30 april 2021
Målgruppe: Barnehage og 1. trinn
Formidler: Birgitte Nielsen

Kubbe lager museum

Boka handler om å samle, sortere, stille ut og deretter dokumentere. Forklarer på en fin måte hva et museum er og er en inspirasjon til å lage egen utstilling i barnehagen/klasserommet i etterkant.

Lokasjon: Krona / Romsdalsmuseet
Maks antall elever pr verksted: 50 elever (auditoriet har fastmonterte stoler til 86 personer, men skolens regler mht Kovid-19 gjelder på museumsbesøk, derfor setter skolen grensen for antall)

Elevene får oppleve bok. Den er i forstørret format eller på storskjerm.

Det er fint om boken er ukjent for barna.

Forfatteren Åshild Kanstad Johnsen har skrevet en rekke bøker om Kubbe, og ved dette besøket er det boka "Kubbe lager museum" som blir lest. 

Alle får også besøke vår faste utstilling. Den er tilpasset barn og gøy å være i, med mange ulike aktiviteter. Vi gjør oppmerksom på at noen av barneaktivitetene inne i utstillingen kan være redusert pga Kovid 19 situasjonen.

Boka tar ca. 30 min, men besøket på museet kan godt være lengre om dere vil inn i utstillingen/ut på bygdemuseets uteområde. 

 

Dersom man vil spise formiddagsmat her på muséet, tilrettelegger vi for dette så godt det lar seg gjøre.

 

Tips til etterarbeid: 

  • Sortere gjenstander (i klasserom eller i naturen).
  • Lage utstilling av "ting": funnet på tur eller tatt med hjemmefra.
  • Dokumentere utstillingen for ettertiden: fotografere, katalogisere, skrive ned.
  • Lære mer om forfatteren og illustratøren.
  • Skrive en bok om prosjektet.
  • lese de andre bøkene om Kubbe (Kubbe lager spetakkel, Kubbe lager verdens beste jul, Kubbes bok om all verdens ting)

 

Ta kontakt med birgitte@romsdalsmuseet.no  for å avtale tid.