Kulturlandskapet som historieforteller

Kulturlandskapet som historieforteller

Periode: 2 sep. 2019 - 19 juni 2020
Formidler: Hilde Stenmark Kvennes

Fra tidenes morgen har kulturlandskapet utviklet seg i pakt med samfunnets utvikling. Noen menneskelige aktiviteter

setter langvarige spor i landskapet – andre fysiske vitnesbyrd forsvinner i takt med endringer i samfunnets behov.

Vi ser på hva som endrer landskapet over tid.