Kulturlandskapet som historieforteller

Kulturlandskapet som historieforteller

Periode: 24 aug. 2020 - 1 juni 2021
Formidler: Hilde Stenmark Kvennes

Tidsramme: ca. 45 min

Lokasjon: Krona / Romsdalsmuseet eller ute på skolen

Kort om innhold: 

Fra tidenes morgen har kulturlandskapet utviklet seg i pakt med samfunnets utvikling. Noen menneskelige aktiviteter setter langvarige spor i landskapet – andre fysiske vitnesbyrd forsvinner i takt med endringer i samfunnets behov.

Vi ser på hva som endrer landskapet over tid.  

Booking: send epost til birgitte@romsdalsmuseet.no