Lær en balldans: MØLLEDANS La Tempête

Lær en balldans: MØLLEDANS La Tempête

Periode: 4 sep. 2020 - 30 april 2021
Målgruppe: Videregående
Formidler: Birgitte Nielsen

Tidsramme: 2 timer

Lokasjon: Romsdalsmuseet 

Kort om innhold: Danseopplæring i en rekkedans fra 1700tallet. Kontradans, også kalt rekkedans:

Mølledansen  (La Tempête).

Denne dansen ble danset i franske og engelske sosieteter på 1700tallet.

Etterhvert som disse kom til Norge ble de danset på storgårder. 

Kommer under begrepet folkedans.

Booking: birgitte@romsdalsmuseet.no