Moldehistorie 8. - 10.trinn, på Krona

Moldehistorie 8. - 10.trinn, på Krona

Periode: 11 jan. 2021 - 11 juni 2021
Målgruppe: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn og Voksenopplæring
Formidler: Elisabet Tangen

 

Periode: 11. januar 2021 - 11. juni 2021

Målgruppe: Ungdomsskole

Formidler: Elisabet Tangen

Tidsramme: ca. en skoletime

Lokasjon: Krona / Romsdalsmuseet 

Kort om innhold: 

 

Velkommen til en skoletime om bydannelse i Romsdal, fra byen på Veøya til framveksten av industribyen Molde!

Vi tar utgangspunkt i lokale forhold og har tema som hvorfor og hvordan Molde ble kjøpstad, med fokus på handel med tømmer og fisk.

 

Opplysningstid: førte til store endringer i tankesett og  lovgiving, i kommunikasjon og transport i Europa, men også i Norge og i Romsdal.

 

Industrialisering: utvikling innen jordbruk, industri, skole og helsevesen gir forklaringer på hvordan samfunnet forandret seg fra selvforsyning til pengehusholdning.

Motorindustri og utviklingen av verkstedindustrien er sentral i Romsdals historie.

 

 

Mange flotte gamle bilder viser Molde som tidlig sykehusby, turistby, handelsby og konfeksjonsby.

Vi trekker også linjene fram til i dag og avslutter med noen Molde-glimt, bilder av gatene og byen før og nå.

 

Ta kontakt for å avtale tid: elisabet@romsdalsmuseet.no