Moldehistorie

Moldehistorie

Periode: 20 aug. 2022 - 31 des. 2024
Målgruppe: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn og Videregående
Formidler: Elisabet Tangen

 

Målgruppe: Ungdomsskole/VGS

Formidler: Elisabet Tangen

Tidsramme: ca. 45 minutt

Lokasjon: Krona / Romsdalsmuseet 

Kort om innhold: 

Hvorfor ble det kjøpstad i Molde?

Vi starter med kaupangen på Veøya og avslutter med framveksten av industribyen Molde.

Gjennom et unikt bildemateriale viser vi Molde som tidlig sykehusby, turistby og konfeksjonsby.

 

Industrialisering: samfunnet forandret seg fra selvforsyning til pengehusholdning.

Motorindustri og verkstedindustri er sentral i Moldes historie.

 

Vi trekker også linjene fram til i dag og avslutter med noen Molde-glimt, bilder av gatene og byen før og nå.

Det passer godt å kombinere med en byvandring i forkant eller etterkant av besøket. 

Se f.eks. www.morotur.no  og www.voiceofnorway 

Ta kontakt for å avtale tid: elisabet@romsdalsmuseet.no