Nesset prestegard

Nesset prestegard

Periode: 1 mai 2023 - 15 des. 2024
Målgruppe: 5. trinn, 6. trinn, 7. trinn, 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn, Videregående og Voksenopplæring

 

Omvisning i Nesset prestegard

Hovedtema for dette opplegget er Bjørnstjerne Bjørnson og prestegardshistorie.

 

Prestegarden ble bygd i 1846, og har vært modernisert flere ganger.

Huset  gjennomgikk en omfattende restaurering før det åpnet for publikum i 2022.

  

 

 

I ei av rutene i 2. etasje har Bjørnstjerne rissa inn navnet sitt med morens diamantring.

Bjørnson kom til  Nesset som femåring i 1838.  

 

Den storslagne naturen og det bondesamfunnet Bjørnstjerne vokste opp i her i Romsdalen skulle få stor betydning for hans forfatterskap.

Bjørnsons liv og virke hadde stor betydning for utviklingen av det moderne Norge.

 

En av de skjønneste gårder i landet, som den ligger der bredbarmet mellom to møtende fjorder med grønt fjell over sig, fossefall og gårder på den motsatte strand, bølgende marker og liv inne i dalbunnen, og utover langs fjorden fjell med nes i nes skytende ut i sjøen og en stor gård ute på hvert” 

Bjørnstjerne Bjørnson

 

I det gamle fjøset er det sitteplasser så en kan spise inne i tilfelle regn.

Besøket kan lett kombineres med den flotte naturstien på naturskjønne Prestneset rett nedenfor prestegarden.

Tema og opplegg kan tilpasses alder og ønsker.

Ta kontakt: birgitte@romsdalsmuseet.no 

 

Les mer her: https://portalnesset.no/opplevelse/nesset-prestegaard/