Norsk aborthistorie - kvinneliv mellom dødsstraff og fri abort

Norsk aborthistorie - kvinneliv mellom dødsstraff og fri abort

Periode: 2 sep. 2019 - 19 juni 2020
Formidler: Hilde Stenmark Kvennes

Tidsramme: ca 45min

Lokasjon: Krona /Romsdalsmuseet eller ute på skolen

Kort om innhold:

Dagens abortlovgivning bygger på flere hundre års historisk bakgrunn, og går hånd i hånd med kvinnefrigjøringen.

I et overordnet perspektiv møter vi de skiftene sosiale praksisene – og på et mikronivå enkeltkvinners skjebner.

Politiske utspill i dag utfordrer lovgivningen og holdningene – og gjør temaet dagsaktuelt.