Opplysningstida i Noreg og Romsdal

Opplysningstida i Noreg og Romsdal

Periode: 16 nov. 2022 - 30 des. 2023
Målgruppe: Videregående
Formidler: Morten Øverås

Tidsramme: Ca. 45 min, passer godt inn i historie, samfunnsfag og norskfaget.   

Lokasjon: Fortrinnsvis på Krona. 

Kort om innhald: 

Opplysningstida i Noreg og Romsdal

Opplysningstida på siste halvdelen av 1700-talet var ei vekkingstid for vitskapleg, kulturell og politisk endringar med betydning for komande hundreår.

Foredraget tar for seg denne sentrale tidsperioden i Europa og korleis den gjorde seg gjeldande i Romsdal.

Dette vil omfatte lange linjer frå europeisk filosofi og reformer.

Lokale representantar vert framheva, det vere seg prestar, embetsmenn, lekfolk og institusjonar.

 

 

Opplysningstida var på ingen måte ein einheitleg og eintydig prosess, men vart òg møtt med opposisjon og kritikk.

Målsettinga er å gje djupare innsikt i idear og tiltak som har hatt formativ betydning for den moderne verda.

For booking: send e-post til: Birgitte@romsdalsmuseet.no  

Amtamann Even Hammer
Amtmann Even Hammer