Opplysningstida i Romsdal

Opplysningstida i Romsdal

Periode: 24 aug. 2020 - 1 juni 2021
Formidler: Mads Langnes

Tidsramme: Foredraget varer ca 40 min, passer godt inn i historie, samfunnsfag og norskfaget.

Lokasjon: Dette foredraget holdes fortrinnsvis på Krona. Tidspunkt avtales ved forespørsel. 

Kort om innhold: Opplysningstida på siste halvdelen av 1700-talet var ei vekkingstid for kunnskap, vitskap og rasjonell tenking. I dette foredraget får me høyre om korleis denne felles-europeiske rørsla gjorde seg gjeldande også i Romsdal og kvifor Nordvestlandet ofte  blir omtala som «eit fjerde sentrum» for den norske opplysningstida i Noreg, ilag med Oslo, Bergen og Trondheim. Me vil mellom anna få høyre om landbruksreformer, boksamlingar, sentrale embetsmenn, kartarbeid, skulevesen, helsestell og kva røter denne rørsla hadde i europeisk filosofi og tankegods. 

Booking: send epost til birgitte@romsdalsmuseet.no