Tibor og Vera

Tibor og Vera

Periode: 1 sep. 2021 - 15 juni 2022
Målgruppe: 9. trinn
Formidler: Tone Folke-Olsen, Bjørn-Petter Tøsse

Tibor og Vera - to jødiske barn og deres skjebne

Dette er en kulturarvproduksjon der skolen får besøk av en musiker og en formidler.

Periode: september 2021 - juni 2022
Målgruppe: 9. trinn

Formidlere: Tone Folke-Olsen og Bjørn-Petter Tøsse (musiker)

På en nær og personlig måte blir vi kjent med Tibor og Vera og deres skjebne under 2. verdenskrig.

Forestillingen gir et innblikk i to jødiske barns skjebner under andre verdenskrig. Historien om Tibor og Vera blir fortalt med musikalsk tonefølge og et rikt billedutvalg som gir elevene et unikt tidsbilde og en følelsesmessig opplevelse.

Musikken i forestillingen er med på å skape en stemning som gjør at elevene bedre kan forstå hva som skjedde i Europa og Norge i denne tidsperioden.  Musikeren tar oss med på en reise i jødisk kultur og jiddisk musikk, mens formidleren forteller den gripende historien. Det blir vist mange sterke bilder, og en bør sette av tid til samtale med elevene om temaet i ettertid.

Tibor og Vera ble sendt fra Bratislava til Norge i 1939 for å unnslippe jødeforfølgelsene.  De bodde en tid på Nesjestranda utenfor Molde, men ble i 1943 angitt under fluktforsøk til Sverige og sendt til konsentrasjonsleiren Auschwitz. Der ble de drept i gasskammeret, 10 og 13 år gamle.

Mange vil bli følelsesmessig berørt av denne forestillingen, som i musikk, bilder og ord løfter fram to barns dramatiske og grusomme skjebne.

Denne forestillingen kommer til 9.klassinger i Molde kommune 2021-2022. Fylket har lagt turneplanen.