Krona: 2.verdenskrig i Romsdal

Krona: 2.verdenskrig i Romsdal

Periode: 18 jan. 2021 - 1 juni 2021
Målgruppe: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn, Videregående og Voksenopplæring
Formidler: Elisabet Tangen

Tema/Emne: 2. verdenskrig i Romsdal 

Tidsramme: ca. en time

Lokasjon: Auditoriet på Krona (Romsdalsmuseet) 

Det samme foredraget kan også bestilles ved Bud kystmuseum. Omvisning i Ergan kystfort etterpå.

Kort om innhold:

Bakteppet er 2. verdenskrig, og her i Romsdal har vi mange historier å fortelle om denne tiden.

  • Vi starter med okkupasjonen 9. april og krigens første sivile ofre, som var fra Bud.
  • Kongens flukt, gulltransporten og krigshandlingene i Romsdal er spennende historier, dokumentert med mange fotografier.
  • Elevene får også høre om hverdagen under krigen, med matmangel, rasjonering og blending.
  •  
  • Fangeleirene rundt om i Romsdal og byggingen av kystfortene er sentrale tema, og vi har med den tragiske historien om de jødiske barna Vera og Tibor, som skjulte seg på Nesjestranda.

Dere er velkomne til å besøke vår faste utstilling "Romsdalshistorier" etter foredraget. 

Booking: send epost til elisabet@romsdalsmuseet.no