VEØYA -DEN HELLIGE ØYA

VEØYA -DEN HELLIGE ØYA

Periode: 1 Aug 2023 - 1 Jul 2025
Målgruppe: 6. trinn
Formidler: Romsdalsmuseets formidlere / Kirka

"Veøya - den hellige øya"

Informasjon for 2023:

Veøya er i dag en fraflyttet øy, men her lå en gang en by, en kaupstad. Den vokste frem i brytningen mellom norrøn tid og kristen tid. Kunnskap fra historiske kilder, arkeologiske utgravinger og georadarfunn danner grunnlaget for vår formidling på øya. Vi fokuserer på vikingetid og tidlig middelalder i møtet med elevene. Dagen ligger i museets tilbud i den lokale DKS ordningen (Den Kulturelle Skolesekken).

Forarbeid og forslag til etterarbeid vil bli tilsendt. 

Lokasjon: Veøya

Gjelder: alle skoler i Romsdal, 6.trinn.

Påmelding: Kommunal påmelding (ikke skole for skole). Romsdalsmuseet tar kontakt med kommunekontaktene februar 2023 for påmelding. Frist for påmelding er uke 8 i 2023. E-post til birgitte@romsdalsmuseet.no 

Pris:

  • Prisen på verkstedet: Romsdalsmuseet stiller med formidlere, gratis. Det samme gjelder for formidlere fra kirka (gjelder kun Molde kommune og Rauma kommune).
  • Prisen på transport over fjorden (båt): Tilbud innhentes av museet. Betales høsten 2023 av Kunnskapsnett Romsdal- skole.
  • Busstransport (for de skolene som har behov for dettte):Betales høsten 2023 av Kunnskapsnett Romsdal- skole. All busstransport skal den enkelte skole bestille selv etter organiseringsplanen til museet som skolene vil få tilsendt.

Maks antall elever per dag: museet står for organiseringen, opp til 100 - 150 elever per dag. Vi benytter nå båten Laghertha, fra NWE, som tar 50 passasjerer. Vi henter opp elever ved avtalte brygger . I 2022 var det ved bryggene: Molde Torg, Nesjestranda Småbåthavn, Midsund, Måndalen, Eidsvåg, Eresfjord og Åfarnes. I 2023 vil det bli de samme + noen nye destiansjoner for å hente elever. Fådelte skoler gjøres det en vurdering for hvilke år de deltar, da de ofte sender elever fra flere trinn samtidig.

Tid: Høst (før høstferien). Dette er et heldagsarrangement. Vi forsøker å holde oss til skoledagens lengde, men noen får en litt utvidet skoledag.

 

Arrangør: Romsdalsmuseet.

For Molde kommune er Kirka er medarrangør 

For Rauma kommune er Rauma kirkekontor medarrangør 

For Hustadvika, Aukra og Vestnes vil Romsdalsmuseet stå som arrangør alene.

 

Dagen på Veøya:

Ved ankomst Veøya finner en formidlerne oppe ved kirka/prestegården. I løpet av dagen vil eleven få være med på:

  • En historisk opplevelse med ulike poster eller en guidet vandring. Formidlere fra museet levendegjør historier rundt slaget ved Sekken, bosetningen/byen og utgravinger/arkeologiske funn. Formidlerne er kledd i middelalderdrakter.
  • En aktivitet, som oftest pil- og bueskyting, men dette kan variere.
  • Når kirka er medarrangør: Pilgrimsvandring eller annen aktivitet med kirkas formidlere. 
  • Det er et opplegg som krever mye organisering og vi får veldig gode tilbakemeldinger!

Informasjon om dagen, reisetider og organisering kommer til den enkelte skole når dette er ferdig planlagt.

TIPS 1: Her finner du mulighet for en digital reise på Veøya i år 950:  https://tidvis.no/bitavhistoria/ 

TIPS 2: DATASPILL: BRAGESKÅLEN

Brageskålen er utviklet av Tidvis i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune, og er del av FoU-prosjektet Ein bit av historia.

https://tidvis.no/bitavhistoria/brageskalen.html