Veøya, den hellige øya

Veøya, den hellige øya

Periode: 30 aug. 2020 - 11 juni 2021
Målgruppe: Videregående
Formidler: Elisabet Tangen

Tidsramme: 45 min

Lokasjon:  Krona / Romsdalsmuseet 

Kort om innhold: 

Molde som reiselivsby den gang og nå.

Etter bybrannen i 1916 og bombingen av byen ved krigsutbruddet i 1940 har Molde forandret seg mye som by. Hvordan så det ut i byen den gang, og hva skjedde underveis fram til dagens bybilde.

 

Veøya i Romsdalsfjorden er sentral i fortellingen om Romsdal. 

Veøya hadde sin storhetstid på 1200 - tallet og var da et regionalt sentrum.

 

Det er gjort rike arkeologiske funn på øya som gir bakgrunn for å fortelle historien om Romsdal.

Tidlig bosetting med åkerbruk, funn av Norges eldste kristne graver og leidangsnaust bygd ca. 950 er noe av denne historien.

 

I Snorre kan vi lese om Håkon Herdebreid og slaget ved Sekken. 

 

 

Elevene kan etterpå besøke vår faste utstilling der Veøya har en sentral plassering.

Flere av funnene fra Veøya er utstilt der, blant annet en gullring med en spennende historie.

Booking: elisabet@romsdalsmuseet.no