Bjørnstjerne Bjørnson - de unge årene i Nesset og Molde

Nesset prestegard

Bjørnstjerne Bjørnson - de unge årene i Nesset og Molde

I et brev Bjørnstjerne Bjørnson skriver Bjørnstjerne Bjørnson til Alexander Kielland rundt 1902: «Jeg er Romsdøl. Der blev jeg til, av det land og folkefærd er jeg særpreget; Mangfoldigheten i det og farven, farven; så der lever jeg med til min død”. Bjørnstjerne Bjørnsons diktning og fortellinger bærer vitnesbyrd om at hans oppvekst har preget hans inntrykk - ikke minst i "bondefortellingene". 

Anne Lise Norheim 184I "Skolestua" - et av romma i Borgstua, som var det offentlige rommet på Prestegarden, finner du utstillingen om Bjørnstjerne Bjørnson og familien på prestegarden. Borgstua har vært i bruk som tingstue, drengestue, skolerom, møterom og snekkerverksted og det ble brukt til konfirmantundervisning fram til 1927. Bjørnstjerne brukte å gjemme seg her inne nå han hadde gjort noe galt, og her lærte han den folkelige fortellerkunsten å kjenne. Det var også her de første avhøra av Per Hagbø ble holdt (dømt for et drap i 1841 og senere halshogd i 1842), som Bjørnson senere skrev om i ”Eit stygt barndomsminne”.

Omvisning og utstillingen i Borgstua er en del av besøket ved Nesset prestegard og er inkludert i billetten.