Ergan Kystfort og 2.verdenskrig i Bud

Bud Kystmuseum

Ergan Kystfort og 2.verdenskrig i Bud

Det autentiske Kystfortet gir et unikt innblikk i tyskernes hverdag på fortet. Man besøker "Kommandosentralen" - med observasjonsrommet utover området og rom for vakthold og arbeid. Utover en miljøutstillingene i fortet huser også kommandosentralen en utstilling som forteller om byggingen av Ergan kystfort og de lokale forholdene under krigen, samt krigsutbruddet i Norge.

DSC_0414Den største bunkersen under fjellet er også restaurert og viser sykestue, lagerrom, rommet for feltkjøkkenet og stall, samt det store vannreservoaret for fortet. 

Fortet var en del av et omfattende forsvarssystem som gikk fra Petsamo til Spanskekysten. Propagandamessig ble dette kalt ”Atlanterhavsvollen”. Ergan kystfort var et av hundrevis av fort langs trekningen. Som forsvarsstilling var Ergan fort ikke innblandet i noe slag under krigen. 

En omvisning i fort og utstilling tar ca 1 time. Billett inkluderer også Kystkulturutstillingen.