Kurt Schwitters på Hjertøya

Fiskerimuseet

Schwitters måtte flykte fra Norge i 1940, og hytta ble stående uten tilsyn i 50 år. Ubeskyttet ble interiøret offer for tidens tann i det værharde klimaet og forfalt raskt. Verdifulle element gjensto likevel da prosjektet Kurt Schwitters og Norge startet opp i 2010, 70 år senere, og en storstilt  redningsaksjon ble satt i gang. For best mulig å bevare det som var igjen, er interiøret i Merzhytta nå flyttet inn i Romsdalsmuseets Schwittersrom i Krona.

Ernst Schwitters foran Merzhytta. 2008.09.11.022Tilbake på Hjertøya står fortsatt steinhytta, huset og låven. I sistnevnte tar en utstilling i underetasjen av låvebygningen utgangspunkt Kurt Schwitters og hans opphold i Molde. Og etter at interiøret i hytta ble reddet ut og fikk plass i Krona og Schwitters-rommet der, er det satt en liten utstilling i hytta som viser hvordan den var innredet for Kurt Schwitters og familien. 

Sammen med kopien av Kurt Schwitters store Merzsøyle, utstillingene i steinhytta og i låvebygningen oppleves her husmannsplassen slik den fremsto på 1930-tallet da kunstneren bodde der.