Prestegarden og presten - en viktig samfunns - institusjon

Nesset prestegard

Vi vet ikke nøyaktig når Nesset ble prestegard. Trolig ble garden gitt til Veøy kirke en gang i middelalderen, uten at vi vet eksakt når og hvem giveren var. I 1588 heter det at kapellanen til Nesset skulle ha en af Prestens Jorder, beleilig beliggendis udi en af de Annexer han betiener. Det er dermed rimelig å anta at Nesset har vært prestegard siden den tid.

Anne Lise Norheim 140På prestegardene var det flere ”huseiere”, og dermed var det også flere som hadde vedlikeholdsplikt. Noen hus tilhørte presteembetet, mens presten som privatperson også kunne eie hus på garden. Almuen (menigheten) skulle etter loven ha ansvar for tre hus: herrestue, borgstue og stall. I lovverket besto denne ordningen fra 14-1500-tallet og fram til den ble avviklet i 1897. Prestegarden fikk eiendomsretten til herrestuen i 1902.

Foruten miljøutstillingen i huset, som forteller hvordan Almusens Herrestue så ut på 1800-tallet, så er prestegardshistorien integrert i huset og et besøk med omvisning her er inkludert i billetten for hele prestegardsbesøket.