Bygata i Molde

Romsdalsmuseet

Friluftsmuseet

Få hus i Molde overlevde brann og bomber, og noen av disse ble fra 1960-tallet flyttet til museet. For å skape et gatemiljø, ble også hus utenfra byen flyttet hit. Det var liten forskjell på byggeskikk i by og på land tidligere, så husene i bygata kan alle utmerket godt representere det gamle Molde. 

Bygata kaller vi den lille gatestumpen som begynner ved drikkefontenen og går østover mot Krona. Drikkefontenen stod opprinnelig ved Molde Folkeskole (Elvebakken). Denne skolen lå like sør for gamlebygget på Molde Videregående Skole, der det nå er parkeringsplass. 

Det hvite huset med torvtak vest for drikkefontenen, er en gammel skole fra Myklebostad i Vistdalen. Nede i skogen nord for skolen, ligger to kverner, det gule huset vest for skolen, var opprinnelig tenkt å være bolig for ansatte ved museet.  Vest for dette igjen, ligger den lille røde dukkestua forfatteren Nini Roll Anker fikk bygd i 1907. Nabohuset til Lassebua, Portstua, ble bygd på museet i 1949. Her bodde museets faste omviser og barneleikarringens skaper, Mali Furunes. 

Diverse museum 134Det er flere hus i Bygata, og alle representerer ulike perioder og formål. Samtlige hus har miljøutstillinger som er tidsriktige. 

Bygata på Romsdalsmuseet ble åpnet for publikum ved Moldes 250 års jubileum i 1992. Etter dette har Bygata blitt utvidet med flere hus og miljøutstillinger. Omvisning i Bygata gjøres på forespørsel til Romsdalsmuseet. Gamle Malis Café i Bygata benyttes som kafe ved enkelte arrangement gjennom året.