Bygdemuseet - hus og miljø fra senmiddelalder til det 19. århundre

Romsdalsmuseet

Friluftsmuseet

De første husene på Romsdalsmuseet stod nede i Reknesparken, sør for det nåværende museumsområdet. Etter at museet i 1927 kjøpte området bak Rekneshaugen startet utbyggingen for fullt. I 1928 ble museet åpnet for publikum. Samlingen på et 30-talls hus i Romsdalsmuseets bygdeavdeling viser det gamle bondesamfunnet, med bygninger, interiør og levekår de siste 3-400 åra. Hammervolltunet og Eidetunet er eksempel på romsdalske gardsbruk med en del av de husene som hørte til i det gamle bondesamfunnet. Seterlivet er representert ved to seterbuer og høyløer. Ellers er her inn- og uthus fra forskjellige tider og til forskjellige formål. Enkelte hus er nybygd på stedet, som for eksempel kapellet og husene på sceneområdet.
Kunnskapen om bygningene og deres historie er i stadig utvikling. Ikke minst har bredere kjennskap til fortidens byggeteknikker samt muligheten for eksakt å fastslå bygningens alder ved hjelp av årringsanalyse (dendrokronologi) gitt oss ny og verdifull kunnskap om samlingene.

JohhybratsethUtstillingene i Bygdemuseet er miljøutstillinger i de ulike husa som viser tidstypiske interiører, samlinger av redskaper og verktøy tilknytta husenes funksjoner og tidsperiode. Noen hus har også temautstillinger. 

Bygdemuseet har sesongåpent (se Besøk Oss) med guider dersom du er interessert i en omvisning i de gamle husa. Under cruiseanløp arrangeres dessuten "levende museum" med folk i husa som viser noe av de tidstypiske aktivitetene tilknyttet tidsperiodene husene kommer fra. 

Som friluftsområde er museumsparken åpen hele året - men man kommer ikke inn i husene uten avtale om omvisning utenfor sesong, da grupper kan bestille.