Romsdalsmuseet overtar begge ankera fra Viking Sky


Stiftelsen Romsdalsmuseet overtar begge ankra fra det mye omtalte cruiseskipet Viking Sky, som var nær ved å havarere utenfor Hustadvika 23. mars 2019. Det ene ankeret har allerede ligget i Bud en stund, nå har også det andre ankeret kommet til Bud Kystmuseum. Dette har skjedd på bakgrunn av et lokalt initiativ fra innehaver av Bryggjen i Bud, John Einar Solheim og en lokal ildsjel for prosjektet, Lars Kvadsheim. Det ble opprettet kontakt med Romsdalsmuseet som nå formelt har fått eierskap til ankera og planlegger å formidle den dramatiske historien rundt ankra ved sin avdeling Bud Kystmuseum.

Bildet til venstre viser museumsdirektør Hans-Olav Solli og avdelingsleder ved Bud Kystmuseum, Haraldr Bjellvåg, ved det sist ankomne ankeret fra Viking Sky. Dette ankeret ble revet tvert av under den dramatiske hendelsen 23. mars 2019.

-  Vi er veldig glad for det initiativet som er tatt og for at museet har blitt eier av ankra, sier Hans-Olav Solli og legger til at det er helt naturlig at historien om ankeret formidles ved Bud Kystmuseum sammen med andre historier knyttet til det farlige havstykket over Hustadvika, blant annet Rokta-forliset.

-  Båtens anker var et sentralt element i dramaet som utspilte seg 23. mars 2019. Det hindret skipet fra å grunnstøte i påvente av at man fikk i gang igjen motorene, sier Haraldr Bjellvåg ved Bud Kystmuseum og røper at en egen skjermløsning inngår i hans planer for å formidle dette ved museet.

Lars Kvadsheim til venstre og John Einar Solheim stående på ankeret.

Lars Kvadsheim til venstre og John Einar Solheim stående på ankeret. Haraldr Bjellvåg og Hans-Olav Solli til høyre på bildet.

For ytterligere opplysninger kontakt museumsdirektør Hans-Olav Solli, tlf 948 26 305.