Jobb som guide

Vil du søke jobb som GUIDE? 

Sted:

Du kan søke jobb som guide ved disse avdelingene:

 • Bud Kystmuseum/Ergan fort
 • Nesset Prestegard
 • Bygdemuseet i Molde/Krona. 

 

Dette er sesongbaserte stillinger, vi gjør ansettelser i etter behov.

Litt generelt:

 • Museet har et vekslende og sesongbasert behov for arbeidskraft, det er et pulserende og til tider hektisk arbeidsmiljø.
 • Alle som jobber ved museet må være fleksible og ha gode samarbeidsevner, være punktlige og pålitelige. 
 • Alle som blir ansatt som guide/museumsvert vil få opplæring, manus og lønnsavtale.
 • Vi ønsker guider i alle aldre, ungdommer (helst fra 18 år) og pensjonister. Folk med fleksible dager oppfordres til å søke.
 • Vi vektlegger personlig egnethet.
 •  

Spesielt for Nesset Prestegard:

Det er behov for to guider i sesongen. Arbeidsoppgavene er varierte. I tillegg til å formidle prestegardshistorie og Bjørnsons oppvekst på garden vil enkelt vedlikehold være naturlige oppgaver. 

Vi ser etter guider som har interesse for historie og formidling, og som evner å holde prestegarden presentabel med plenslått, luking, rydding mm.

Er dette noe for deg? Lurer du på noe? Ta kontakt med birgitte@romsdalsmuseet.no / mobil: 92281249. Søknadsskjema nederst på denne siden.

 

 

Spesielt for Bud Kystmuseum og Ergan Kystfort:

Det er behov for flere guider som kan være guider og museumsverter. Man må beherske norsk og engelsk, og vi ønsker oss tysktalende guider. Det er til tider et hektisk miljø, og vi ser etter guider som har interesse for aktuell historie, særlig kystkultur og 2.verdenskrig. I tillegg vil det naturlig ligge til jobben å holde utstillingene og fortet klargjort for nye grupper. 

Er dette noe for deg? Lurer du på noe? Ta kontakt med birgitte@romsdalsmuseet.no / mobil: 92281249. Søknadsskjema nederst på denne siden.

 

 

 

Spesielt for By- og bygdemuseet i Molde:

Vi vil sommeren 2021 skape et "levende museum", det vil si aktiviteter og folk som arbeider eller utøver ulike håndverk i husene hver dag.

Det er meldt mange cruisebåtanløp, men vi legger mer til rette for den norske turisten i år. Derfor ser vi etter guider som ønsker å være aktive utover det å formidle historie ved å fortelle. Kjennskap til ulike tradisjonelle håndverk, baking, musikk (folkemusikk) og aktiviteter for barn kan godt nevnes i søknaden. Man vil også få opplæring dersom det er nødvendig.

Bekledning (som bunad og fiskartrøye) står museet for.

 • Språk: Man må beherske norsk og engelsk. Vi ønsker oss tysktalende guider. 
 • Intervju: Vi tar kontakt med aktuelle søkere for intervju.

Ansettelse av guider for sommeren 2021 skjer fortløpende vinteren/våren 2021.

Er dette noe for deg? Lurer du på noe? Ta kontakt med birgitte@romsdalsmuseet.no / mobil: 92281249. Søknadsskjema nederst på denne siden.

 

 

Fyll inn i søknaden

 • Kontaktinformasjon
 • La det komme frem hva du søker på (FRIVILLIG  eller GUIDE)
 • Oppgi referanser
 • Beskriv deg selv og dine egenskaper
 • Ta med ferdigheter som kan komme til nytte
 • Det er mulig å legge ved en CV.

Send søknad

 
 
 
Maks. størrelse: 5120kb Filendelser: pdf,doc,docx,rtf,txt