Ledig stilling

Romsdalsmuseet er et regionmuseum for Romsdal med kontorsted i Molde. Museet har elleve avdelinger. Hver avdeling har egen venneforening. Museet har kulturhistoriske samlinger fra 1600-tallet fram til vår tid. Det ble grunnlagt i 1912 og er organisert som en stiftelse med 24 fast ansatte og et budsjett på ca 40 mill kr. I 2023 hadde museet 117 000 besøkende. Museet mottar driftstilskudd fra Staten, Møre og Romsdal fylkeskommune og kommunene i regionen. Driften er organisert etter en funksjonsmodell. Nytt utstillings- og magasinbygg, Krona, ble åpnet i 2016.

Romsdalsmuseet søker

Museumshåndverker

Romsdalsmuseet forvalter ca 100 bygg, de aller fleste antikvariske. Driftsavdelingen har ansvar for å følge opp vedlikeholdet av disse bygningene og føre tilsyn med de tekniske installasjonene.

Driftsavdelingen har alle museets elleve avdelinger i Romsdalsregionen som arbeidsplass, men hovedbasen er ved administrasjonsbygget Krona i Molde. Her har vi et nytt verksted med nødvendig utstyr for utførelse av de fleste arbeidsoppgaver.

Stillingen som håndverker består primært av arbeid med vedlikehold og restaurering av museets bygninger, samt bistå de forskjellige avdelingene med utstillinger og annet forefallende arbeid.

Arbeidsoppgaver

  • Vedlikehold, restaurering og ettersyn av bygninger/bygningsdeler
  • Arbeid i restaureringsverksted
  • Tilstandsvurdering av bygninger
  • Bistå og tilrettelegge for innleide håndverkere

Kompetanse

  • Relevant utdanning med fagbrev og/eller bred realkompetanse
  • Erfaring og kunnskap med tekniske installasjoner er ønskelig
  • Gode formidlingsevner skriftlig og muntlig er en fordel
  • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig
  • Generelt gode datakunnskaper
  • Førerkort for kl B, gjerne med henger 

Egenskaper
Som ansatt i Romsdalsmuseets driftsavdeling vil du få en variert og spennende jobb som krever at du er selvstendig, løsningsorientert, teknisk anlagt og har gode samarbeidsevner. Med andre ord - man må trives med å jobbe med mange ulike type oppgaver og mennesker. De fleste av bygningene våre er vernede kulturhistoriske bygg og må behandles deretter. Forståelse og interesse for å utvikle, og dele, kompetanse i å arbeide etter antikvariske prinsipper, er en forutsetning.

Tiltredelse snarlig eller etter avtale. Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Lønn i henhold til Landsoverenskomsten for museer og andre kulturinstitusjoner. God pensjonsordning i KLP. Søknad med CV sendes til post@romsdalmuseet.no. Referanser oppgis etter anmodning. Søknadsfrist 28. februar 2024.

Foto: Johnny Bratseth / Romsdalsmuseet