Stopleleivraket og Hollendertiden i Romsdal

Stopleleivraket og Hollendertiden i Romsdal

Periode: 2 sep. 2019 - 19 juni 2020
Formidler: David Berg Tuddenham

Tidsramme: ca 45min

Lokasjon: Krona /Romsdalsmuseet eller ute på skolen

Kort om innhold: En gang på tidlig 1700-tall forliste en tømmerfrakter i den trange leden Stopleleia på Hustadvika. Trolig var det en såkalt Noordvarder-fluit som forliste, som er en fartøystype som ofte var å se langs kysten i denne perioden som ofte omtales som «Hollendertiden».   Restene etter forliset ble oppdaget i 1985, og vraket ble gravd ut som et samarbeidsprosjekt mellom Romsdalsmuseet, NTNU Vitenskapsmuseet og Molde Dykkeklubb. Med seg ned i dypet tok fartøyet store mengder med handelsvarer, og den arkeologiske undersøkelsen gir et kikkhull inn i perioden hva gjelder fartøyshistorie, til handel og ferdsel. Ikke minst er det et vitnesbyrd om en dramatisk hendelse som mange har opplevd i et av de mest forlisutsatte kyststrekkene i Norge.

Foredragsholder: David Berg Tuddenham, Museumsdirektør