Utstillinger

Romsdalsmuseet

Fast utstilling

Romsdalshistorier

Romsdalshistorier er en utstilling som tar deg med på en historisk reise fra Romsdalshorn, innerst i Romsdalen, til Ona fyr lengst vest på kysten.

LES MER

Romsdalsmuseet

Fast utstilling

Bygdemuseet - hus og miljø fra senmiddelalder til det 19. århundre

Romsdalsmuseet er et av Norges største folkemuseer, etablert i 1912. På Bygdemuseet i Molde finnes en rekke gamle bygninger fra hele regionen er samlet i tun og viser miljøutstillinger i de ulike husene.

LES MER

Romsdalsmuseet

Fast utstilling

Bygata i Molde

Bygata på Romsdalsmuseet i Molde ligger rett utenfor Bygdemuseet, og er tilgjengelig for alle hele året. Gaten er en illustrasjon på Molde bys smågater før bybrannen i 1916 og bombingen ved krigsutbruddet i 1949, som ødela småbypreget i Molde.

LES MER

Romsdalsmuseet

Fast utstilling

Romsdalshistorier

Romsdalshistorier er en utstilling som tar deg med på en historisk reise fra Romsdalshorn, innerst i Romsdalen, til Ona fyr lengst vest på kysten.

LES MER

Romsdalsmuseet

Fast utstilling

Bygdemuseet - hus og miljø fra senmiddelalder til det 19. århundre

Romsdalsmuseet er et av Norges største folkemuseer, etablert i 1912. På Bygdemuseet i Molde finnes en rekke gamle bygninger fra hele regionen er samlet i tun og viser miljøutstillinger i de ulike husene.

LES MER

Romsdalsmuseet

Fast utstilling

Bygata i Molde

Bygata på Romsdalsmuseet i Molde ligger rett utenfor Bygdemuseet, og er tilgjengelig for alle hele året. Gaten er en illustrasjon på Molde bys smågater før bybrannen i 1916 og bombingen ved krigsutbruddet i 1949, som ødela småbypreget i Molde.

LES MER

Bud Kystmuseum

Fast utstilling

Ergan Kystfort og 2.verdenskrig i Bud

Ergan Kystfort er et krigshistorisk museum fra andre verdenskrig. Anlegget er et tysk krigsfort som er restaurert. Fortet ble bygget på Ergan i perioden 1941-1945 og omfatter anlegg i fjell med operasjonsrom, kommando-sentral og forlegningsrom, Her er våpen, utrustning og tekniske installasjoner samt personlig utstyr. Utstillingen berører også de lokale krigsbegivenheter.

LES MER

Bud Kystmuseum

Fast utstilling

Kystkultur - utstillingen

Den kulturhistoriske utstillingen som er rammen for museet tar for seg fiskeværet Bud og omgivelsene fra 1600-tallet og frem til i dag. Denne delen av utstillingen er en tradisjonell museumsutstilling med gjenstander og objekter fra Bud og omegn, med fotomateriale og filmer i auditoriet med lokal tilknytning. Som besøkende blir man introdusert til utstillingene i huset, men man orienterer seg selv gjennom de ulike delene.

LES MER

Nesset prestegard

Fast utstilling

Prestegarden og presten - en viktig samfunns - institusjon

Prestegarden og presten med sin familie og hushold har gjennom tidene vært en viktig institusjon i samfunnslivet. Nesset prestegard, som "en av de mest staselige" i landet har ikke vært noe unntak. I Herredstua på Nesset prestegard er det en egen utstilling med prestegardshistorie du kan få omvisning i.

LES MER

Nesset prestegard

Fast utstilling

Bjørnstjerne Bjørnson - de unge årene i Nesset og Molde

Bjørnstjerne Martinius Bjørnson ble født 8.desember 1832 på prestegarden Bjørgan i Kvikne i Østerdalen. Da han var 5 1/2 år fikk faren prestekallet i Nesset. Familien kom til Nesset 11. april i 1838. Bjørnstjerne var eldst av fem søsken.

LES MER

Fiskerimuseet

Fast utstilling

Kurt Schwitters på Hjertøya

Kurt Schwitters kom til Hjertøya første gang i 1930, og fra 1932 til 1939 tilbragte han store deler av året i en liten steinbu på Hjertøyplassen. Interiøret gjorde han etter hvert om til et kunstverk, et Merzbau, der vegger og tak i inngangen ble fylt med collager og deler av hovedrommet skapt om til en konstruktivistisk skulptur av tre og gips.

LES MER